BREZPLAČNA DELAVNICA: Predstavitev dosežkov projekta »EUNOIA« programa ERASMUS+

10:00RRA Podravje - Maribor, Pobreška cesta 20, Maribor (prostori točke SPOT)

RRA Podravje – Maribor vas vabi na brezplačno delavnico – predstavitev dosežkov projekta programa ERASMUS+

 »EUNOIA«

https://territorial-marketing.eu/project-eunoia/

Namen projekta »EUNOIA« je poiskati rešitve na ravni EU, za uvedbo modela prve pomoči za duševno zdravje na delovnem mestu (PPDZ), kot priporočenega primera dobre prakse in spodbujati skrb za duševno zdravje na delovnem mestu zaposlenih v podjetjih, institucijah in drugih organizacijah.

PPDZ  je pomoč, ki se nudi osebi v duševni krizi ali s težavami v duševnem zdravju, vse do trenutka dokler ne prejme ustrezne strokovne obravnave ali dokler kriza ne mine.

Model PPDZ sledi uspešnemu modelu konvencionalne prve pomoči.

Uvedba PPDZ ima za podjetja/delodajalce sledeče pozitivne učinke:

  • delodajalcem ponudi stroškovno učinkovito rešitev za naslavljanje izzivov povezanih z duševnim zdravjem zaposlenih na delovnem mestu,
  • bistveno pripomore k odpravljanju stigme in diskriminacije na delovnem mestu, duševno zdravje pa, kot temeljni sestavni del, vključi v sistem upravljanja varnosti in zdravja pri delu,
  • ustvarja vključujoče in solidarno delovno okolje (opolnomočenje zaposlenih)

V okviru projekta je bili razvito orodje, ki zajema 3 ključne komponente:

Priročnik za delodajalce –  zagotavljanje prve pomoči za duševno zdravje na delovnem mestu

 

Priročnik za zaposlene – prva pomoč za duševno zdravje na delovnem mestu

 

Spletno platformo z vsebinami, ki naslavljajo prvo pomoč za duševno zdravje na delovnem mestu.

Predstavitev projekta »EUNOIA«, ki jo bo izvedla partnerska organizacija projekta Agencija za trženje območij d.o.o.,  bo potekala

v petek, 16. decembra  2022 ob 10.00 uri v prostorih RRA Podravje, Pobreška cesta 20, Maribor (prostori točke SPOT),

Za dodatne informacije, v zvezi z dogodkom, so vam na voljo na telefonu 041 367 202 (Zoran Hedžet) oziroma na elektronskem naslovu: agency@territorial-marketing.eu

Veselijo se srečanja z Vami!

Vir: RRA Podravje – Maribor

RRA Podravje – Maribor vas vabi na brezplačno delavnico – predstavitev dosežkov projekta programa ERASMUS+

 »EUNOIA«

https://territorial-marketing.eu/project-eunoia/

Namen projekta »EUNOIA« je poiskati rešitve na ravni EU, za uvedbo modela prve pomoči za duševno zdravje na delovnem mestu (PPDZ), kot priporočenega primera dobre prakse in spodbujati skrb za duševno zdravje na delovnem mestu zaposlenih v podjetjih, institucijah in drugih organizacijah.

PPDZ  je pomoč, ki se nudi osebi v duševni krizi ali s težavami v duševnem zdravju, vse do trenutka dokler ne prejme ustrezne strokovne obravnave ali dokler kriza ne mine.

Model PPDZ sledi uspešnemu modelu konvencionalne prve pomoči.

Uvedba PPDZ ima za podjetja/delodajalce sledeče pozitivne učinke:

  • delodajalcem ponudi stroškovno učinkovito rešitev za naslavljanje izzivov povezanih z duševnim zdravjem zaposlenih na delovnem mestu,
  • bistveno pripomore k odpravljanju stigme in diskriminacije na delovnem mestu, duševno zdravje pa, kot temeljni sestavni del, vključi v sistem upravljanja varnosti in zdravja pri delu,
  • ustvarja vključujoče in solidarno delovno okolje (opolnomočenje zaposlenih)

V okviru projekta je bili razvito orodje, ki zajema 3 ključne komponente:

Priročnik za delodajalce –  zagotavljanje prve pomoči za duševno zdravje na delovnem mestu

 

Priročnik za zaposlene – prva pomoč za duševno zdravje na delovnem mestu

 

Spletno platformo z vsebinami, ki naslavljajo prvo pomoč za duševno zdravje na delovnem mestu.

Predstavitev projekta »EUNOIA«, ki jo bo izvedla partnerska organizacija projekta Agencija za trženje območij d.o.o.,  bo potekala

v petek, 16. decembra  2022 ob 10.00 uri v prostorih RRA Podravje, Pobreška cesta 20, Maribor (prostori točke SPOT),

Za dodatne informacije, v zvezi z dogodkom, so vam na voljo na telefonu 041 367 202 (Zoran Hedžet) oziroma na elektronskem naslovu: agency@territorial-marketing.eu

Veselijo se srečanja z Vami!

Vir: RRA Podravje – Maribor