NE PREZRITE! Brezplačna delavnica (17.10.2017)

NE PREZRITE! V oktobru brezplačna delavnica na področju varstva pri delu in preprečevanju sporov na delu

VABILO na delavnici ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJE DELOVNIH SPOROV (17.10.2017)

INFORMACIJE O DELAVNICI

Inšektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

Vabilo na delavnico IRSD_28.9.2017 in 17.10.2017   

(Povezava do vabila v PDF formatu) 

UGODNOSTI ZA DELODAJALCA                                          

 • Brezplačna informacija
 • Racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu
 • Seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji
 • Učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD
 • Učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela

TERMINI IN LOKACIJA

28. 09. 2017 11:00 – 14:00
17.10. 2017 11:00 – 14:00
Vse delavnice se bodo izvajale na sedežu OOZ Maribor, Titova cesta 63.

PROGRAM DELAVNICE

1. DEL
40 min Miti in resnice o preventivnih zdravstvenih pregledih – 1. del
40 min Miti in resnice o preventivnih zdravstvenih pregledih – 2. del
Predavatelj: mag. Mladen Markota, dr.med.
ODMOR – 5 min
2. DEL
40 min Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava.
40 min Dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu

glede usposabljanja delavcev, preiskav delovnega okolja in osebne varovalne

opreme.

Predavatelj: Roman Lubec, univ.dipl.inž.str.
RAZPRAVA – 5 min

 

PRIJAVA

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na naslednje načine:

 • po elektronski pošti na e-naslov admir.babic@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice)
 • navadno pošto na naslov Verovškova 64a, 1000 Ljubljana z obvezno oznako “ZA PROJEKT-prijava na delavnico” (ime in priimek udeleženca, ime podjetja,e-naslov, telefon, datum delavnice),
 • po telefonu na telefonsko številko 01 280 36 95.
 • Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi potrdilo o udeležbi.
 • Vse dodatne informacije o delavnici dobite na telefonski številki 01 280 36 95.

NE PREZRITE! V oktobru brezplačna delavnica na področju varstva pri delu in preprečevanju sporov na delu

VABILO na delavnici ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJE DELOVNIH SPOROV (17.10.2017)

INFORMACIJE O DELAVNICI

Inšektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

Vabilo na delavnico IRSD_28.9.2017 in 17.10.2017   

(Povezava do vabila v PDF formatu) 

UGODNOSTI ZA DELODAJALCA                                          

 • Brezplačna informacija
 • Racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu
 • Seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji
 • Učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD
 • Učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela

TERMINI IN LOKACIJA

28. 09. 2017 11:00 – 14:00
17.10. 2017 11:00 – 14:00
Vse delavnice se bodo izvajale na sedežu OOZ Maribor, Titova cesta 63.

PROGRAM DELAVNICE

1. DEL
40 min Miti in resnice o preventivnih zdravstvenih pregledih – 1. del
40 min Miti in resnice o preventivnih zdravstvenih pregledih – 2. del
Predavatelj: mag. Mladen Markota, dr.med.
ODMOR – 5 min
2. DEL
40 min Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava.
40 min Dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu

glede usposabljanja delavcev, preiskav delovnega okolja in osebne varovalne

opreme.

Predavatelj: Roman Lubec, univ.dipl.inž.str.
RAZPRAVA – 5 min

 

PRIJAVA

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na naslednje načine:

 • po elektronski pošti na e-naslov admir.babic@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice)
 • navadno pošto na naslov Verovškova 64a, 1000 Ljubljana z obvezno oznako “ZA PROJEKT-prijava na delavnico” (ime in priimek udeleženca, ime podjetja,e-naslov, telefon, datum delavnice),
 • po telefonu na telefonsko številko 01 280 36 95.
 • Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi potrdilo o udeležbi.
 • Vse dodatne informacije o delavnici dobite na telefonski številki 01 280 36 95.