BREZPLAČNO usposabljanje Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO)*

16:00 -19:00TŠC Maribor, Zolajeva 12, 2000 MariborV sodelovanju s TŠC Maribor vas vabimo vaše zaposlene v aktualni program BREZPLAČNEGA usposabljanja Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO)*, ki se izvaja v okviru operacije »»Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022« v letu 2020 in ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Povezava do VABILA_TPK_RDO_delodajalci_marec_2022.

POGOJI ZA VKLJUČITEV:
− prva vključitev v projekt,
− zaposleni, samozaposleni in brezposelni,
− starejši od 45 let in
− manj kot štiriletna oz. dokončana štiriletna srednja šola (do V. stopnje izobrazbe).

TRAJANJE PROGRAMA: 50 šolskih ur

LOKACIJA IZVEDBE: TŠC Maribor, Zolajeva 12, 2000 Maribor

PREDVIDEN PRIČETEK TEČAJA: 16.3.2022
Predavanja se izvajajo 1x do 2x na teden v popoldanskem času, od 16. do 19. ure.

OBVEZNE PRIJAVE Z VPISNIM LISTOM!

Povezava do VPISNEGA LISTA_TŠC_RDO.
Prijavnico lahko pošljete po e-pošti na naslov: srecko.vidovic@tscmb.si, oz. metka.kodrin@tscmb.si ali klasični pošti na naslov: Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor.

Za dodatne informacije lahko pokličite na tel. št. 040 304 868 ali pišete na elektronski naslov: srecko.vidovic@tscmb.si oz. metka.kodrin@tscmb.si.

 Lepo vabljeni!

*Vključeni udeleženci pridobijo temeljne in poklicne kompetence s poudarkom na:
− uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, predstavitev in izmenjavo informacij ter sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu), spoznavanju glavne računalniške aplikacije (obdelovanje besedil, razpredelnic, grafov, zbirke podatkov, shranjevanje …) in kako IKT podpira ustvarjalnost in inovativnost ter iskanje, zbiranje in obdelave informacij
V sodelovanju s TŠC Maribor vas vabimo vaše zaposlene v aktualni program BREZPLAČNEGA usposabljanja Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO)*, ki se izvaja v okviru operacije »»Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022« v letu 2020 in ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Povezava do VABILA_TPK_RDO_delodajalci_marec_2022.

POGOJI ZA VKLJUČITEV:
− prva vključitev v projekt,
− zaposleni, samozaposleni in brezposelni,
− starejši od 45 let in
− manj kot štiriletna oz. dokončana štiriletna srednja šola (do V. stopnje izobrazbe).

TRAJANJE PROGRAMA: 50 šolskih ur

LOKACIJA IZVEDBE: TŠC Maribor, Zolajeva 12, 2000 Maribor

PREDVIDEN PRIČETEK TEČAJA: 16.3.2022
Predavanja se izvajajo 1x do 2x na teden v popoldanskem času, od 16. do 19. ure.

OBVEZNE PRIJAVE Z VPISNIM LISTOM!

Povezava do VPISNEGA LISTA_TŠC_RDO.
Prijavnico lahko pošljete po e-pošti na naslov: srecko.vidovic@tscmb.si, oz. metka.kodrin@tscmb.si ali klasični pošti na naslov: Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor.

Za dodatne informacije lahko pokličite na tel. št. 040 304 868 ali pišete na elektronski naslov: srecko.vidovic@tscmb.si oz. metka.kodrin@tscmb.si.

 Lepo vabljeni!

*Vključeni udeleženci pridobijo temeljne in poklicne kompetence s poudarkom na:
− uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, predstavitev in izmenjavo informacij ter sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu), spoznavanju glavne računalniške aplikacije (obdelovanje besedil, razpredelnic, grafov, zbirke podatkov, shranjevanje …) in kako IKT podpira ustvarjalnost in inovativnost ter iskanje, zbiranje in obdelave informacij