Aktualni razpisi

Javno povabilo Prvi izziv 2015

Subvencija za zaposlitev mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije

Na novem javnem povabilu lahko delodajalci iz vse Slovenije pridobite subvencijo za zaposlitev v vrednosti 7.250 EUR. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2016.
Subvencijo lahko pridobite za zaposlitev mlajših od 30 let s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, če so bili pred tem najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi, se ne izobražujejo ali usposabljajo.
Zaposlitev mora trajati najmanj 15 mesecev neprekinjeno za polni delovni čas in vključuje tudi 3-mesečno poskusno delo. Za zaposlitev s krajšim delovnim časom na podlagi odločbe o invalidnosti se izplača sorazmerno nižja subvencija.

Preberite več na spodnji povezavi:

https://email.renderspace.si/doc/LEcfYQYzCgVY1Nxw-2fckzEQ-3d-3d/prvi-izziv-2015-za-zaposlitev-skoraj-tri-tisoc-mladih

Obveščamo vas, da Gospodarski oddelek Veleposlaništva Avstrije – Advantage Avstrija, organizira brezplačno poslovno srečanje med slovenskimi in avstrijskimi podjetji. Srečanje bo v četrtek, 3. decembra 215, v Stekleni dvorani Grand hotela Union v Ljubljani.

Iz Avstrije prihaja 9 podjetij, ki v Sloveniji iščejo poslovne partnerje – trgovce, proizvajalce, podizvajalce. Več informacij o avstrijskih podjetjih se nahaja v priloženem vabilu.

Prijave se zbirajo na elektronskem naslovu ljubljana@advantageaustria.org. Rok za prijavo je 25. november 2015!

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 5. 11. 2015 objavil nov javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016 (kot vsako leto). Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev. Delodajalcem nameravajo sofinancirati 50 odstotkov štipendije, vendar največ do 30 odstotkov minimalne plače, kar pomeni do 237,22 evra.
Razpis je objavljen na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-203-jr/

http://ulinfotok.si/index.php/obrtna-zbornica-slovenije

 

Poglejte si nove javne razpise, na zgornji povezavi. Seznam se z novimi razpisi obnovi vsako sredo.

Dostop do podatkov je za člane  brezplačen – vse stroške priprave teh podatkov oz. celotne storitve, ki nam jo nudi Uradni list RS krijejo strokovne sekcije, vsaka za svoje področje.

V skladu s pogodbo sklenjeno z Uradnim listom lahko seznam javnih razpisov uporabimo samo za obveščanje svojih članov, zato vas prosimo, da podatkov oz. seznamov, ki so dosegljivi na navedeni povezavi ne pošiljate naprej, ampak jih uporabite samo za svoje potrebe.

Tudi v prihodnje vas bomo redno tedensko obveščali o dopolnitvah seznama.

Spoštovani!

Slovenski regionalno razvojni sklad v petek, 25. 9.
2015, v Uradnem listu RS, št. 69/2015, objavil Javni razpis za ugodna
posojila podjetniškim projektom v letu 2015 z rokoma prijave 26.10.2015
ter 26.11.2015.

Na razpis se lahko prijavijo tako velika, mala, mikro podjetja, ki imajo namen izvajati investicijo, povezano z:

– z vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
– Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

Za vse podrobne informacije o razpisu (interpretacija teksta in navodila za pripravo dokumentacije) zainteresirane člane napotite na:

– Slovenski regionalno razvojni sklad
– Škrabčev trg 9a
– 1310 Ribnica
– Tel.št: 01/836-19-53
– Fax št: 01/836-19-56
– e-naslov: www.regionalnisklad.si; http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

Objava javnega naročila za Obnovo stanovanj na Portalu JN. Najdete ga na spodaj navedeni številki NMV6088/2015. www.enarocanje.si

Je pa vsa dokumentacija objavljena tudi na  spletni strani www.jmss-mb.si

JAVNI MEDOBČINSKISTANOVANJSKI SKLAD MARIBOR