Po več kot enoletnih pogajanjih sta 21. oktobra 2017 pričeli veljati novela Zakona o inšpekciji dela, ki povečuje pristojnosti inšpektorjev za delo na področju prekarnih oblik opravljanja dela in v primeru neizplačila plač delavcem in novela Zakona o urejanju trga dela, ki prinaša novosti in spremembe predvsem za delavce. Nekatere določbe slednjega se bodo pričele uporabljati šele tri mesece po uveljavitvi zakona. Predmet pogajanj je bil tudi Zakon o delovnih razmerjih, vendar glede njegove spremembe socialni partnerji niso dosegli soglasja. Več lahko preberete na spodnji povezavi:

http://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/kaj-prinasajo-spremembe-zid1-in-zutd-59eca399bebe2220180dd56d

 

 

Odslej študentsko delo dražje

Od 1. julija 2017 dalje boste morali študentu/dijaku za uro dela plačati najmanj 4,61 EUR bruto (prej 4,53 EUR bruto). V skladu z odredbo MDDSZ (objavljena v Uradnem listu RS, št. 27/2017) se je zvišala minimalna urna postavka za študentsko/dijaško delo iz 4,53 EUR bruto na 4,61 EUR bruto.

Spoštovani člani sekcije za PROMET!

 

V prilogi si lahko preberete dva dopisa in sicer:

Prošnja za stališče v zvezi z morebitno spremembo položaja avtoprevoznikov, ki izvajajo mednarodni cestni tovorni promet in tistih, ki izvajajo mednarodni cestni potniški promet.

Odgovor na dopis v zvezi z morebitno spremembo položaja avtoprevoznikov, ki izvajajo mednarodni cestni tovorni promet in tistih, ki izvajajo mednarodni cestni potniški promet.

 

predsednik sekcije

Darko Novak

DOPIS – OOZ MARIBOR – MINISTRSTVU, 15.5.2017 – PREVOZNIKI AVSTRIJA

DOPIS – POJASNILO MINISTRSTVA – PREVOZI AVSTRIJA, 25.5.2017

Danes so na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavili javno povabilo, ki delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let. Ponudbe za trajno zaposlovanje mladih lahko delodajalci oddajo le elektronsko, od 12. 4. 2017 od 10.00 do 31. 7. 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila.

Javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas, s ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnosti za mlade ter zagotavljanja dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve. Hkrati program prispeva k zmanjšanju neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela (zmanjšanju t. i. strukturnih neskladij).

Za subvencionirano zaposlitev 5.507 mladih brezposelnih je do leta 2021 na voljo 27,7 milijona EUR, ki jih financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Dobrih 60 % vseh sredstev je namenjenih za mlade s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji, skoraj 40 % pa za mlade s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji.

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih se lahko vključijo mladi pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden. Subvencijo nakažemo delodajalcem v dveh enakih delih na podlagi eRačuna (prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve).

Delodajalci oddajo ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih tokrat le elektronsko, na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala je potrebna registracija. Oddaja ponudb je možna od 12. 4. 2017 od 10.00 in najkasneje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok javnega povabila, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci pri nas objaviti prosto delovno mesto. To lahko storijo že od danes, 4. 4. 2017, tudi elektronsko na Portalu za delodajalce. Na podlagi tega jim napotimo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora se prijavi na javno povabilo. Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je opredeljeno v javnem povabilu.

Brezposelni mladi se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Program Spodbude za trajno zaposlovanje mladih poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru 8. prednostne osi (Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile), prednostne naložbe 8.2 (Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade ) in specifičnega cilja 8.2.1 (Znižanje brezposelnosti mladih).

Obveščamo vas, da se bo minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS g. Zdravko Počivalšek med 14. in 16. junijem 2017 mudil na uradnem obisku v Astani v Kazahstanu. Predvidoma bo njegov program vključeval obisk EXPO ASTANA 2017, ekonomskega foruma ter bilateralna srečanja s kazahstanskimi ministri za zdravstvo, gospodarstvo in energetiko. Precej verjetno je, da bo del istega obiska tudi minister za infrastrukturo RS dr. Peter Gašperšič.

V primeru, da bo zadosten interes med slovenskimi podjetji, se bodo v program ministra in gospodarske delegacije vključile dodatne vsebine – organizacija poslovnega foruma z B2B (turistični workshop), možnost dodatnih bilateralnih srečanj ministra glede na interes slovenskih podjetij ter (opcijsko) še dodaten program z B2B vsebino (turistični workshop) v Almatiju.

V kolikor ste zainteresirani za udeležbo to čim prej javite na elektronski naslov ziva.vincetic@slovenia.info. Vaš odgovor pričakujemo najkasneje do petka, 14. aprila 2017.

Dodatne informacije: Gregor Primc

Internacionalizacija in projekti

 

 

 

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000, Ljubljana T: +386 (0)1 58 30 500, 58 30 557 F: +386 (0)1 50 54 373 M: +386 (0)41 709 724 E: gregor.primc@ozs.si | http://www.ozs.si @OZSaktualno

 

Spoštovani,

V nadaljevanju vam želimo na kratko predstaviti znak odličnosti v gradbeništvu in vas povabiti k prijavi za ocenjevanje.

Z znakom odličnosti želimo nagraditi (pohvaliti) gradbena podjetja, ki delujejo v smeri doseganja maksimalnih rezultatov, zadovoljstva kupcev in družbe in se želijo stalno izboljševati. Znak odličnosti tako ne pomeni samo, da je podjetje odlično pri poslovanju ali kakovostno v svojem izvajanju del ali da so stranke le zadovoljne. Pridobljen Znak odličnosti pomeni, da gradbeno podjetje hkrati:

  • ustvarja trajno uspešno prihodnost in ohranja uspešne (poslovne) rezultate,
  • dodaja vrednost za kupce,
  • razvija svoje sposobnosti,
  • je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto,
  • dosega uspehe z nadarjenostjo zaposlenih, spodbuja ustvarjalnost in inovativnost,
  • spremlja svoje poslovno okolje (kontekst) in se agilno odziva na spremembe (prepoznava tudi tveganja in priložnosti).

Kriteriji za pridobitev

V okviru programa Znak odličnosti se podjetja ocenjujejo glede VZPOSTAVLJENIH MERIL DEJAVNIKOV (t.j. voditeljstvo, strategija, zaposleni, partnerstva in viri, procesi izdelki in storitve) in OPERATIVNEGA DOSEGANJA MERIL REZULTATOV (t.j. zaposleni, kupci, družba, rezultati poslovanja).

Znak je možno pridobiti v treh nivojih (zlati srebrni, bronasti). Z razliko želimo spodbuditi, da bodo sodelujoča podjetja stremela k izboljšanju in da se bodo tudi nekoliko slabši a še vedno odlični trudili za izboljšanje svojih rezultatov. Temu je namenjeno tudi ponovno ocenjevanje, saj se podjetje lahko že po 6 mesecih odloči za ponovno ocenjevanje in ob izpolnjevanju pogojev doseže višji nivo znaka.

Veljavnost znaka odličnosti v gradbeništvu je 2 leti.

Za pridobitev znaka odličnosti mora podjetje:

  • izpolnjevati vstopne pogoje in izpolniti vlogo za ocenjevanje (obrazec je v prilogi), na podlagi prejetega vprašalnika vam bomo poslali obvestilo o prijavi, ceni  in nadaljnjih postopkih.
  • pristati na pogoje za izvedbo ocenjevanja (Pravilnik o znaku odličnosti) in uskladiti termin z izvajalcem,
  • omogočiti ocenjevanje izpolnjevanja načel odličnosti (vpogled v dokazila, teren).

Naslednja slavnostna podelitev na novo pridobljenih znakov odličnosti v gradbeništvu bo na skupnem strokovnem srečanju gradbenih sekcij 27. januarja 2017 v Termah Zreče.

Več o samem znaku odličnosti v gradbeništvu, ter o postopkih si lahko preberete v prilogah in na spletni strani znaka.

Vse, ki uporabljate Facebook, pa vas vabimo, da nas obiščete in nas promovirate tudi na FB povezavi

Za dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu: janko.rozman@ozs.si

Vabljeni k prijavi za ocenjevanje za znak odličnosti.

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000, Ljubljana T: +386 (0)1 58 30 540 F: +386 (0)1 58 30 599 M: +386 (0)31 347 201 E: janko.rozman@ozs.si | http://www.ozs.si @OZSaktualno

1.       Priznavanje investicijskih olajšav za delovna vozila: Kot smo vas že večkrat obveščali, je Sekcija za promet med drugim reševala tudi problematiko nepriznavanja investicijskih olajšav za nakup delovnih vozil. FURS je končno izdal dodatna pojasnila iz katerih izhaja, da se za nakup delovnega vozila prizna investicijska olajšava (v preteklosti je to veljalo le za nakup delovnega stroja). Odgovor FURS je objavljen: tukaj

Seveda pa se še vedno lahko uveljavljate investicijske olajšave za nakup motornih vozil:

–  osebni avtomobili na hibridni ali električni pogon,

– avtobuse na hibridni ali električni pogon ali avtobuse ekološkega standarda EURO VI,

– tovorna vozila ekološkega standarda EURO VI.

Zakonska osnova: 66 a člen Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15): >> klikni tukaj<<

In  55.a člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15): >>klikni tukaj<<

 

2.       Zakon o trošarinah (Uradni list RS, 47/16; začetek uporabe: 1. avgust 2016) Vračilo trošarine za komercialni prevoz: Z novo ureditvijo se lahko uveljavljajo tudi računi, plačani z gotovino. Ostalih vsebinskih sprememb ni bilo. (spremembe Zakona o trošarinah)

 

3.       Madžarska: Na glavni cesti št. 14 (Györ-Vámosszabadi) je promet zaradi obnove mostu med držanima mejama Madžarske in Slovaške zaprt za ves promet v obe smeri. Zapora velja od 6.9.2016 in bo trajala predvidoma do druge polovice oktobra.
Z namenom obveščanja udeležencev v prometu, predvsem tranzitnega prometa, je postavljena ustrezna prometna signalizacija. Za tranzitni promet se priporočajo naslednji mejni prehodi:
– Glavna cesta št. 13, Komárom – Komárno (max. do 20 ton)
– Esztergom – Párkány (max. do 3,5 ton)
– Glavna cesta št. 2, Parassapuszta – Šahy
Vir:
http://www.utinform.hu/hirek/szerkezetepitesi-munkak-miatt-lezarasra-kerul-a-vamosszabadi-hid

 

4.       Kazahstan, Turčija: Zasedanje mešane komisije za področje cestnih prevozov blaga in potnikov s Kazahstanom je predvideno za 20. 10. – 21. 10. 2016 (v Ljubljani) in  6.12. in 7. 12. 2016 s Turčijo (prav tako v Ljubljani). V kolikor se srečujete s težavami na področju prevozov v omenjeni državi, nas o tem obvestite čim prej in sicer:
– do 5. 10. 2016 – za področje Kazahstana in
– do  16. 11. 2016 – za področje Turčije.

 

5.       Italija: kot smo vas že obveščali, je tudi Italija (v mesecu juliju) sprejela in objavila zakon glede napotitve delavcev, ki opravljajo storitve v drugi državi članici. S strani italijanskih kolegov smo v tem tednu prejeli informacijo, da se zakon ne nanaša samo na kabotažo, temveč tudi za vse prevoze, ki se odvijajo na ozemlju Italije (vključen tudi tranzit). Zaenkrat drugih informacij še nismo sprejeli, ker še niso urejeni podzakonski predpisi.

 

6.       Kartica voznika (DT): S strani članov smo bili obveščeni, da se je trenutno podaljšal rok za pridobitev kartice voznika (za digitalni tahograf). Izdajatelj kartic (Cetis d.d.) je že uvedel dodatno pomoč v pisarni za obdelavo vlog (trenutna čakalna doba 10 delovnih dni). Voznikom svetujemo, da vloge za pridobitev kartic oddajo vsaj 3 koledarske tedne pred iztekom veljavnosti. Nova kartica bo pričela veljati naslednji dan po preteku stare kartice. Digitalni tahograf prepozna novo kartico z dnem veljavnosti kartice (pred tem datumom DT izpiše obvestilo, da je kartica neveljavna). Čakalne dobe za pridobitev kartice so se povečale predvsem zaradi neveljavnih vozniških dovoljenj oz. podaljševanja veljavnosti kode (95).
Naj še opozorimo, da vožnja s pretečeno kartico ni dopustna (kot npr. »pravilo 15 dni« – v primerih, ko je kartica izgubljana, ukradena, zasežena…).

 

7.       Prevozniki ADR (sezonska dela): Prevozniki, ki opravljajo prevoze nevarnih snovi (npr. dostava kurilnega olja gospodinjstvom) se srečujejo s problematiko sezonskega značaja dela, ki je vezan le na enega naročnika prevoza. Tako postajajo pritiski in zahteve naročnikov vse večji. Prejeli smo pobudo, da se prevozniki z navedeno problematiko združijo v okviru sekcije in skupaj pristopimo k reševanju nastale situacije. V kolikor se tudi sami srečujete z opisano težavo, se nam prosim javite najkasneje do 6. 10. 2016 na e-naslov: podbornik.janez@siol.net ali natalija.repansek@ozs.si
O nadaljnjih aktivnostih vas bomo obvestili.

 

8.       Danes (29. 9. 2016) smo vsem pristojnim ministrstvom, skupaj s Sekcijo za javni prevoz potnikov pri GZS,   poslali dopis v katerem jasno nasprotujemo uvedbi nove vrste prevozov (Uber).

 

9.       Uredništvo revije Kamion&Bus v sodelovanju z GZS, OZS in časnikom Finance, organizira 3. strokovno konferenco Tehnologije & Trendi 2016. Osrednja tema konference je voznik, zato letošnja konferenca nosi naslov: Voznik – ključni člen uspešnega poslovanja.

Termin konference: 19.10.2016

Lokacija: Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Glavne teme konference:

– primanjkljaj voznikov na trgu dela

– konkurenčnost

– plačni modeli za voznike

– delovno pravo / zaposlovanje voznikov

– razvoj cestnega prometa

Prijave na konferenco se zbirajo do 12.10.2016 (število mest je omejeno)!

Več informacij je na voljo na: maja.levstek@bmslovenia.si, tel.: +386 1 518 1125
program in prijavnico boste našli tudi na spletni strani:
>>tukaj<<

 

10.   Vljudno vabljeni na brezplačno konferenco IT v logistiki, ki bo 6. oktobra 2016 ob 10 uri v Hotelu Mons, Ljubljana. Na področju logistike gre za pomemben dogodek, na katerem bodo predstavljeni sistemi za upravljanje transporta(Transport Management Systems) ter telematike (Telematics). Med bogatim programom bodo predstavljene tudi IT rešitve CSV Mobile, ClikTrans (od naročila prevoza, planiranja, razklada in nazaj), predstavitev IT rešitev Transics, inovativno planiranje transporta Montek ITP ter Predstavitev IOVAVUM Log-O – Transport Management Software v novih dimenzijah.
Obvezna je predhodna prijava na spletni strani:
>>tukaj<<

 

11.   Članki:
– podpisana pogodba vzpostavitve elektronskega cestninjenja za težka tovorna vozila (DRAS):
Več…

 

Bliža se novo šolsko leto in s tem sklepanje učnih pogodb v srednjem poklicnem izobraževanju. Delodajalci, ki imajo verificirano obratovalnico in želijo skleniti individualno učno pogodbo, morajo to storiti do 30. 9. 2016, saj je ta rok vezan na dodatno stimulacijo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Trajanje sklenjenega razmerja je praviloma do konca izobraževanja. Delodajalci naj pogodbe pošljejo na OZS s pripisom »učna pogodba«.

 

Lep pozdrav,

Mitja Korunovski

Javna pooblastila OZS Višji strokovni sodelavec

 

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000, Ljubljana T: +386 (0)1 58 30 818 F: +386 (0)1 58 30 560 E: mitja.korunovski@ozs.si | http://www.ozs.si @OZSaktualno