OOZ Maribor

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR

Članarina

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na podlagi povečanega obsega storitev, ki vam jih nudimo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah (v nadaljevanju OOZ) in Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljevanju OZS), sprejela Sklep o določitvi višine članarine OZS.

V letu 2024 je določena nova višina članarine, ki uvaja nove razrede, in sicer:

– Član, ki na podlagi pridobljenega certifikata osebno sam opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti plačuje 12,5 evrov mesečno;

– Fizične osebe, samostojni podjetniki in gospodarske družbe v katerih je edini lastnik, družbenik, ki je zaposlen in opravlja dejavnost plačujejo 26,05 evrov mesečno;

– Člani, ki zaposlujejo delavce plačujejo:

 • tisti, ki zaposlujejo od 1 do vključno 5 zaposlenih 36,47 evrov mesečno
 • tisti, ki zaposlujejo od 6 do vključno 10 zaposlenih 41,68 evrov mesečno
 • tisti, ki zaposlujejo 11 do vključno 20 zaposlenih 46,89 evrov mesečno
 • tisti, ki zaposlujejo 21 in več zaposlenih 52,10 evrov mesečno.

V primeru, ko za člana podatek o številu zaposlenih ni dosegljiv oziroma ni znan podjetje – član plačuje članarino v višini 26,05 EUR.

IZKORISTITE POPUST – Član, ki najkasneje do konca februarja tekočega leta plača letno članarino v enkratnem znesku, se mu prizna popust v višini enomesečne članarine.
 

Sklep o določitvi članarine 2024

 

 

 

 

V primeru, da plačate letno članarino v enkratnem znesku do konca februarja tekočega leta, boste deležni prihranka v višini ene mesečne članarine.

Naj vas ob tej priložnosti spomnimo, da vam poleg zastopanja, svetovanja, izobraževalnih dogodkov in sekcijskega povezovanja preko kartice Mozaik podjetnih nudimo številne ugodnosti in prihranke, ki lahko večkratno presegajo članarino. Občutno smo povečali obseg storitev za člane in jih dodatno razširili na naslednjih področjih: 

 • Dostop do storitev novoustanovljenega Centra za družinsko podjetništvo.
 • Novosti pri zagotavljanju ugodnosti in prihrankov preko Kratice Mozaik podjetnih – nadgradnja kartičnih ugodnosti in možnost pridobitve kartice za družinske člane in zaposlene.
 • Krepitev svetovalnega servisa – več svetovalcev in svetovalnih področij.
 • Krepitev obsega izobraževalnih dogodkov – možnost dostopa do več kot 100 brezplačnih dogodkov ali dogodkov s posebej nizko ceno za člane (različne delavnice, seminarji itd).
 • Možnost brezplačne predstavitve na prenovljenem portalu Moj Obrtnik.
 • Krepitev zastopniške funkcije zbornice preko TV oddaje, kjer izpostavljamo zahteve obrtnikov in podjetnikov.
 • Dostop do zborničnih vsebin preko posodobljenega spletnega portala.
 • Številne druge aktivnosti  OZS in OOZ, pri katerih skrbimo za hitro dostopnost in kakovost storitev.

Za vstop v prostovoljno članstvo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije izpolnite IZJAVO O PROSTOVOLJNEM ČLANSTVU.

Vabimo vas, da nas osebno obiščete na naši OOZ Maribor ali OZS ter, da spremljate naše aktivnosti tudi na spletni strani www.ozs.si, saj te dnevno nadgrajujemo in širimo.