Delavnica: “ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV”

11:00 -14:00 OOZ Maribor (Izobraževalna dvorana), Titova cesta 63, 2000 Maribor

    

 

INFORMACIJE O DELAVNICI

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

UGODNOSTI ZA DELODAJALCA

 • Brezplačna informacija
 • Seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji
 • Racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu
 • Učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD
 • Učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela

PROGRAM DELAVNICE

Uvodni pozdrav in predstavitev projekta
mag. Polona Grobelnik Jurjovič, univ. dipl. prav., IRSD
Nezgode pri delu – Zakaj tvegamo?

– razlogi za nastanek nezgod pri delu so na sistemski ravni, na ravni delodajalca in na ravni posameznega delavca

– prepoznavanje koristi glede na vložek. Na ravni delavca do nezgod prihaja zaradi izvajanja

– prijava poškodb pri delu

mag. Mladen Markota, dr. med., IRSD
ODMOR
Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava.

– ocenjevanje tveganj na delovnem mestu

– zagotavljanje varnega delovnega okolja

– dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme

Roman Lubec, univ. dipl. inž. str., IRSD
Zaključek

Povezava do vabila s programom: Vabilo_OOZ Maribor_16.5.2019

PRIJAVA

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na naslednje načine:

 • po elektronski pošti na e-naslov irsd@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice),
 • po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87.

Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi potrdilo o udeležbi.

Vse dodatne informacije o delavnici dobite na telefonski številki 01 320 53 87.

    

 

INFORMACIJE O DELAVNICI

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

UGODNOSTI ZA DELODAJALCA

 • Brezplačna informacija
 • Seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji
 • Racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu
 • Učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD
 • Učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela

PROGRAM DELAVNICE

Uvodni pozdrav in predstavitev projekta
mag. Polona Grobelnik Jurjovič, univ. dipl. prav., IRSD
Nezgode pri delu – Zakaj tvegamo?

– razlogi za nastanek nezgod pri delu so na sistemski ravni, na ravni delodajalca in na ravni posameznega delavca

– prepoznavanje koristi glede na vložek. Na ravni delavca do nezgod prihaja zaradi izvajanja

– prijava poškodb pri delu

mag. Mladen Markota, dr. med., IRSD
ODMOR
Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava.

– ocenjevanje tveganj na delovnem mestu

– zagotavljanje varnega delovnega okolja

– dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme

Roman Lubec, univ. dipl. inž. str., IRSD
Zaključek

Povezava do vabila s programom: Vabilo_OOZ Maribor_16.5.2019

PRIJAVA

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na naslednje načine:

 • po elektronski pošti na e-naslov irsd@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice),
 • po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87.

Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi potrdilo o udeležbi.

Vse dodatne informacije o delavnici dobite na telefonski številki 01 320 53 87.