Finančni pomočnik Fi=Po Ajpes | Pregled o poslovanju slovenskih poslovnih subjektov

Finančni pomočnik Fi=Po na enem mestu združuje vse, kar morate vedeti o poslovanju slovenskih poslovnih subjektov. Omogoča vam hiter pregled najpomembnejših podatkov o teh subjektih, hkrati pa ponuja možnost izvoza seznamov in podatkov za pripravo lastnih pregledov in analiz.

Kako vam Fi=Po pomaga?

Iščete nove stranke? Finančni pomočnik Fi=Po vam omogoča pripravo seznamov potencialnih partnerjev, ki jih lahko poljubno prilagajate svojim potrebam.

Kaj pa obstoječi poslovni partnerji in konkurenti? Gotovo vas zanima, kako poslujejo? S finančnim pomočnikom Fi=Po lahko preverite, kako varno je vaše sodelovanje z vsakim od njih. Preverite, kako so poslovali v daljšem časovnem obdobju, ali imajo težave s tekočo plačilno sposobnostjo, kako AJPES ocenjuje tveganje sodelovanja z njimi ter si nastavite avtomatsko obveščanje o spremembah pri vseh, ki so za vas pomembni.

Seveda pa je Fi=Po edini pravi naslov tudi v primeru, ko potrebujete agregirane podatke o poslovanju poslovnih subjektov na nivoju dejavnosti, regij, občin in celotnega gospodarstva. Oglejte si vse funkcionalnosti orodja v spodnjem videu Fi=Po.

Kaj zajema?

 • hitri pregled: z eno potezo do najpomembnejših informacij o posameznem podjetju – skupaj z oceno tveganja poslovanja in zgodovino poslovanja od leta 1994 dalje,
 • podatke o plačilni sposobnosti subjekta: blokade (tekoče stanje in večletna zgodovina), obseg prejemkov na transakcijskih računih v Sloveniji ter podatke o davčnih neplačnikih in insolventnih postopkih – tudi za odvisne družbe,
 • funkcijo »kdo je kdo«: pregled trenutnih in bivših zastopnikov, nadzornikov in družbenikov podjetja – skupaj z aktivno povezavo do seznama subjektov, v katerih ta oseba trenutno deluje,
 • analizo poslovnega okolja subjekta: TOP 3 primerjavo z največjimi konkurenti, njegovo pozicioniranje v okviru dejavnosti in/ali geografske enote ter možnost primerjave s subjekti po vaši izbiri,
 • podroben ogled podatkov iz letnih poročil in izračunanih kazalnikov od leta 2006 dalje:
  • za posamezne poslovne subjekte – tudi iz revidiranih in konsolidiranih letnih poročil,
  • za različne geografske enote (občina, regija ali celotno gospodarstvo) oz. nivoje dejavnosti (področje – razred – podrazred),
 • tekoče obveščanje o spremembah pri izbranih poslovnih subjektih, možnost pregleda preteklih dogodkov,
 • tekoče obveščanje o objavah vseh procesnih dejanj v postopkih zaradi insolventnosti za opravilne številke uvrščene na seznam za spremljanje,
 • povezave na vse registre in objave AJPES na enem mestu – ko želite vedeti več.

Predstavitveni video:

Ajpes praznuje 20 let!

AJPES letos beleži 20. obletnico delovanja. Od ustanovitve leta 2002, pa vse do danes, je vzpostavil in upravlja registre, spletne servise in orodja, iz katerih je moč pridobiti informacije za varnejše in bolj pregledno poslovno okolje.

Ob jubileju vsem uporabnikom portala AJPES omogočajo 20-dnevni brezplačni preizkus spletnega orodja Fi=Po Finančni pomočnik za hitro preverjanje poslovanja podjetij in dnevno obveščanje o spremembah pri izbranih poslovnih partnerjih.

Za dostop izpolnite spodnji obrazec:

AJPES – Agencija RS za javnopravne evidence in storitve – Registri – Bonitete – Finančni podatki – Poboti

Finančni pomočnik Fi=Po na enem mestu združuje vse, kar morate vedeti o poslovanju slovenskih poslovnih subjektov. Omogoča vam hiter pregled najpomembnejših podatkov o teh subjektih, hkrati pa ponuja možnost izvoza seznamov in podatkov za pripravo lastnih pregledov in analiz.

Kako vam Fi=Po pomaga?

Iščete nove stranke? Finančni pomočnik Fi=Po vam omogoča pripravo seznamov potencialnih partnerjev, ki jih lahko poljubno prilagajate svojim potrebam.

Kaj pa obstoječi poslovni partnerji in konkurenti? Gotovo vas zanima, kako poslujejo? S finančnim pomočnikom Fi=Po lahko preverite, kako varno je vaše sodelovanje z vsakim od njih. Preverite, kako so poslovali v daljšem časovnem obdobju, ali imajo težave s tekočo plačilno sposobnostjo, kako AJPES ocenjuje tveganje sodelovanja z njimi ter si nastavite avtomatsko obveščanje o spremembah pri vseh, ki so za vas pomembni.

Seveda pa je Fi=Po edini pravi naslov tudi v primeru, ko potrebujete agregirane podatke o poslovanju poslovnih subjektov na nivoju dejavnosti, regij, občin in celotnega gospodarstva. Oglejte si vse funkcionalnosti orodja v spodnjem videu Fi=Po.

Kaj zajema?

 • hitri pregled: z eno potezo do najpomembnejših informacij o posameznem podjetju – skupaj z oceno tveganja poslovanja in zgodovino poslovanja od leta 1994 dalje,
 • podatke o plačilni sposobnosti subjekta: blokade (tekoče stanje in večletna zgodovina), obseg prejemkov na transakcijskih računih v Sloveniji ter podatke o davčnih neplačnikih in insolventnih postopkih – tudi za odvisne družbe,
 • funkcijo »kdo je kdo«: pregled trenutnih in bivših zastopnikov, nadzornikov in družbenikov podjetja – skupaj z aktivno povezavo do seznama subjektov, v katerih ta oseba trenutno deluje,
 • analizo poslovnega okolja subjekta: TOP 3 primerjavo z največjimi konkurenti, njegovo pozicioniranje v okviru dejavnosti in/ali geografske enote ter možnost primerjave s subjekti po vaši izbiri,
 • podroben ogled podatkov iz letnih poročil in izračunanih kazalnikov od leta 2006 dalje:
  • za posamezne poslovne subjekte – tudi iz revidiranih in konsolidiranih letnih poročil,
  • za različne geografske enote (občina, regija ali celotno gospodarstvo) oz. nivoje dejavnosti (področje – razred – podrazred),
 • tekoče obveščanje o spremembah pri izbranih poslovnih subjektih, možnost pregleda preteklih dogodkov,
 • tekoče obveščanje o objavah vseh procesnih dejanj v postopkih zaradi insolventnosti za opravilne številke uvrščene na seznam za spremljanje,
 • povezave na vse registre in objave AJPES na enem mestu – ko želite vedeti več.

Predstavitveni video:

Ajpes praznuje 20 let!

AJPES letos beleži 20. obletnico delovanja. Od ustanovitve leta 2002, pa vse do danes, je vzpostavil in upravlja registre, spletne servise in orodja, iz katerih je moč pridobiti informacije za varnejše in bolj pregledno poslovno okolje.

Ob jubileju vsem uporabnikom portala AJPES omogočajo 20-dnevni brezplačni preizkus spletnega orodja Fi=Po Finančni pomočnik za hitro preverjanje poslovanja podjetij in dnevno obveščanje o spremembah pri izbranih poslovnih partnerjih.

Za dostop izpolnite spodnji obrazec:

AJPES – Agencija RS za javnopravne evidence in storitve – Registri – Bonitete – Finančni podatki – Poboti