Marko Gorjak

Predsednik zbornice

E-pošta: m.gorjak@ooz-maribor.si

Predsednik zbornice zastopa in predstavlja zbornico. Je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora OOZ Maribor. OOZ Maribor ima po svojem Statutu enega podpredsednika.


Aleš Pulko, univ. dipl. gosp. inž. str.

Podpredsednik zbornice

E-pošta: a.pulko@ooz-maribor.si

Podpredsednik zbornice nadomešča predsednika, če je ta odsoten ali zadržan ter zastopa in predstavlja OOZ Maribor.


Smiljan Škarica

Podpredsednik zbornice

E-pošta: smiljan@medula.si

Podpredsednik zbornice nadomešča predsednika, če je ta odsoten ali zadržan ter zastopa in predstavlja OOZ Maribor.


Janez Helbl

Predsednik Nadzornega odbora

E-pošta: janez.helbl@triera.net

Predsednik Nadzornega odbora zbornice izvaja nadzor nad finančnim poslovanjem OOZ Maribor.