Aleš Pulko, univ. dipl. gosp. inž. str.

Predsednik zbornice

E-pošta: a.pulko@ooz-maribor.si

Predsednik zbornice zastopa in predstavlja zbornico. Je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora OOZ Maribor. OOZ Maribor ima po svojem Statutu enega podpredsednika.


Marko Gorjak

Podpredsednik zbornice

E-pošta: m.gorjak@ooz-maribor.si

Podpredsednik zbornice nadomešča predsednika, če je ta odsoten ali zadržan ter zastopa in predstavlja OOZ Maribor.


Janez Helbl

Predsednik Nadzornega odbora

E-pošta: janez.helbl@triera.net

Predsednik Nadzornega odbora zbornice izvaja nadzor nad finančnim poslovanjem OOZ Maribor.