Izdelava PZI projektne dokumentacije za projekt »Pločnik ob lokalni cesti 248001 Ob Blažovnici od km 0+042 do km 1+062« – PONOVITEV

Povezava do povabila, ki je objavljeno na spletni strani Mestne občine Maribor.

Rok za oddajo ponudb je 20.5.2020 do 15.00 ure.

Povezava do povabila, ki je objavljeno na spletni strani Mestne občine Maribor.

Rok za oddajo ponudb je 20.5.2020 do 15.00 ure.