Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Picture

Mariborska razvojna agencija p.o. z dnem 3. 3. 2020 objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021.
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 12. 10. 2020 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 26. 2. 2021. 
Razpisna dokumentacija (obrazci za prijavo na javni razpis in priloge) bo objavljena na enakem mestu kot ta javni razpis od 12. 10. 2020 dalje.

Dodatne informacije so na voljo pri ge. Sandri Virtič na e-naslovu: sandra.virtic@mra.si.
JAVNI RAZPIS: 

javni_razpis.pdf

Download File


Picture

Mariborska razvojna agencija p.o. z dnem 3. 3. 2020 objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021.
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 12. 10. 2020 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 26. 2. 2021. 
Razpisna dokumentacija (obrazci za prijavo na javni razpis in priloge) bo objavljena na enakem mestu kot ta javni razpis od 12. 10. 2020 dalje.

Dodatne informacije so na voljo pri ge. Sandri Virtič na e-naslovu: sandra.virtic@mra.si.
JAVNI RAZPIS: 

javni_razpis.pdf

Download File