Podatki o projektu

Program: Alpski prostor 2014-2020

Programski specifični cilji: Izboljšanje okvirnih pogojev za inovacije v alpskem prostoru

Programska prioriteta: Prioriteta 1 – Inovativni alpski prostor

Akronim projekta: C-TEMAlp

Naziv projekta: Continuity of Traditional Enterprises in Mountain Alpine Space areas (Kontinuiteta tradicionalnih podjetij v hribovitih območjih alpskega prostora)

Trajanje projekta: 6.12.2015 – 5.12.2018

Vodilni partner: Veneto Innovazione S.p.A.

Projektni partnerji: Association of the Chambers of Commerce of the Veneto Region; Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Bolzano; Industrial Association of Brescia; Innovation Region Styria GmbH; Italienische Handelskammer Munchen; Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern; Chamber of Commerce & Industry of Marseille Provence; European Association of elected representatives from Mountain regions; Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor; Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je v sodelovanju z vodilnim partnerjem Združenjem zbornic iz regije Veneto (Italija) in sedmimi zbornicami iz Avstrije, Nemčije, Švice, Francije in Italije uspešno kandidirala s projektom CTEMAlp na razpisu evropskega programa Alpski prostor.  S sofinanciranje projekta želimo prvenstveno izpopolnitvi storitve zbornice na področju prenosa lastništva podjetij, ki bodo poleg formalno-pravnega svetovanja članom zbornice pomenili tudi vzpostavitev spletne platforme s ponudbo podjetij, ki jih želijo lastniki prenesti in svetovanjem pri iskanju interesentov za nakup. Projekt predstavlja torej priložnost za nove storitve, za katere že danes obstaja povpraševanje in bi jih zbornica v sodelovanju z drugimi regijskimi partnerji lahko izvajala tudi po zaključku projekta.

  • Projekt C-TEMAlp temelji na kapitalizaciji izkušenj močnih inovacijskih središč in namenu partnerjev, da zagotovijo trajnost aktivnosti tudi po zaključku projekta.
  • Mednarodna mreža bo ustanovljena z namenom krepiti aktivnosti povezovanja akterjev na lokalni ravni, kakor tudi za oblikovanje skupnih orodij in mentorskih storitev na nadnacionalni ravni.
  • Skupna e-platforma bo namenjena povezovanju potencialnih kupcev / prodajalcev na nadnacionalni ravni.

Aktivnosti projekta

V času izvajanja projekta bo zbornica v skupaj z Mariborsko razvojno agencijo sodelovala pri:

  • organizaciji delavnic za zainteresirane podjetnike/obrtnike,
  • promociji storitev transferja podjetij,
  • vzpostavitvi skupne platforme za transfer podjetij na mednarodnem nivoju,
  • organizaciji 12 info točk za vključevanje podjetij (kupci / prodajalci),
  • izvedbi praktičnih primerov prenosa podjetij in
  • pripravi skupnega dokumenta – stališč za oblikovalce politik na EU in nacionalnem nivoju.

Kot opazovalec bo v projektu sodelovalo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Povabilo k sodelovanju

Vse člane zbornice, ki se v naslednjih letih srečujete z vprašanjem prenosa lastništva svojega podjetja ali obrti vabimo k sodelovanju. Skupaj z vsemi zainteresiranimi lastniki bomo definirali oblike pomoči, ki jo potrebujejo ter organizirali pomoč zunanjih in notranjih ekspertov.


Demografske spremembe in naraščanje indeksa staranja v območju držav Alpskega prostora prinašajo tudi problem zmanjšanja privlačnosti območja zaradi tveganja, da številni lastniki podjetij ob svoji upokojitvi ne bodo našli ustreznih naslednikov. Prenos lastništva podjetij pa ne smemo gledati le v kritični fazi, ampak tudi kot način za krepitev inovacijskega potenciala podjetij in kot priložnost za poslovno prenovo.


Projekt C-TEMAlp

Titova cesta 63 | 2000 Maribor

T: 02 330 35 10
E: leonida.polajnar@ozs.si
S: www.ooz-maribor.si

Delovni čas je vsak delovnik med 8.00 in 15.00 uro.