Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa
Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo:
 • žaganje lesa,
 • skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa,
 • profiliranje,
 • iveriranje,
 • proizvodnja lesenih železniških pragov,
 • proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri,
 • sušenje lesa,
 • impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali,
 • modifikacija lesa,
 • proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 4.1.2018
Rok za oddajo: 16.4.2018
Višina sofinanciranja: do 40% upravičenih stroškov

Več informacij na:  http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/nepovratna-sredstva-za-nalozbe-v-pred-industrijsko-predelavo-lesa

Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa
Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo:
 • žaganje lesa,
 • skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa,
 • profiliranje,
 • iveriranje,
 • proizvodnja lesenih železniških pragov,
 • proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri,
 • sušenje lesa,
 • impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali,
 • modifikacija lesa,
 • proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 4.1.2018
Rok za oddajo: 16.4.2018
Višina sofinanciranja: do 40% upravičenih stroškov

Več informacij na:  http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/nepovratna-sredstva-za-nalozbe-v-pred-industrijsko-predelavo-lesa