23.04.2020: Omogočena oddaja obrazca REK-1 (nove vrste dohodkov, ki se nanašajo na izplačila v skladu z ukrepi iz interventnega zakona)

Od danes je omogočena oddaja obrazca REK-1 za vrsti dohodka: 1002 Plača za delo v času epidemije in 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije.

Gre za obrazca za nove vrste dohodkov, ki se nanašajo na izplačila v skladu z ukrepi iz interventnega zakona.

Tisti delodajalci, ki so svojim zaposlenim že izplačali plače, pa niso predložili REK obrazca, predlagamo, da to storijo do 30. 4. 2020.

Če so REK obrazec že oddali brez upoštevanj interventne zakonodaje, pa imajo možnost oddaje popravka in bodo preko popravka uveljavljali pripadajoče oprostitve po interventni zakonodaji.

Zavezanci naj obrazce REK-1 in PNiPD za obračunsko obdobje marec 2020 vlagajo z oznako »R«. Tako predložen REK-1 se šteje za pravočasno predloženega, obveznosti pa mora delodajalec plačati najkasneje na dan predložitve REK.

Vir: gov.si

Od danes je omogočena oddaja obrazca REK-1 za vrsti dohodka: 1002 Plača za delo v času epidemije in 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije.

Gre za obrazca za nove vrste dohodkov, ki se nanašajo na izplačila v skladu z ukrepi iz interventnega zakona.

Tisti delodajalci, ki so svojim zaposlenim že izplačali plače, pa niso predložili REK obrazca, predlagamo, da to storijo do 30. 4. 2020.

Če so REK obrazec že oddali brez upoštevanj interventne zakonodaje, pa imajo možnost oddaje popravka in bodo preko popravka uveljavljali pripadajoče oprostitve po interventni zakonodaji.

Zavezanci naj obrazce REK-1 in PNiPD za obračunsko obdobje marec 2020 vlagajo z oznako »R«. Tako predložen REK-1 se šteje za pravočasno predloženega, obveznosti pa mora delodajalec plačati najkasneje na dan predložitve REK.

Vir: gov.si