Poročanje o gostih in prenočitvah v register nastanitvenih obratov (RNO)

Poročanje o gostih in prenočitvah v register nastanitvenih obratov (RNO)

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO). Pogoj za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v spletno aplikacijo eTurizem oziroma spletni servis je predhodni vpis nastanitvenega obrata v RNO.

Spoštovani člani Sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Maribor,

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti oziroma gostitelji:

  • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
  • mesečno poročajo statistične podatke – za pretekli mesec.

Zavezanci za poročanje

Zavezanci za poročanje so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov.

Zavezanci poročajo dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo.

Več informacij o tem na: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

Obveščamo vas, da na VEM točkah ne urejamo vpisa v RNO in poročanja o gostih za gostince in sobodajalce, ampak morate zavezanci to urediti na AJPES-u oz. preko spletne strani AJPES-a.

Poročanje o gostih in prenočitvah v register nastanitvenih obratov (RNO)

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO). Pogoj za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v spletno aplikacijo eTurizem oziroma spletni servis je predhodni vpis nastanitvenega obrata v RNO.

Spoštovani člani Sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Maribor,

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti oziroma gostitelji:

  • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
  • mesečno poročajo statistične podatke – za pretekli mesec.

Zavezanci za poročanje

Zavezanci za poročanje so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov.

Zavezanci poročajo dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo.

Več informacij o tem na: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

Obveščamo vas, da na VEM točkah ne urejamo vpisa v RNO in poročanja o gostih za gostince in sobodajalce, ampak morate zavezanci to urediti na AJPES-u oz. preko spletne strani AJPES-a.