Zavedamo se pomena povezovanja in naša bornica vidi daleč preko svojih meja. Sodelujemo pri številnih slovenskih in mednarodnih projektih, nekaj vam jih predstavljamo na tej strani.