POSNETEK spletne delavnice »IDEAS FACTORY/TOVARNA IDEJ« v okviru projekta BE-READI ALPS (online, 3.12.2020)