Povabilo za vključitev v Podjetniško šolo

Zavod MRA, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

Spoštovani,

Mariborska razvojna agencija vabi potencialne podjetnike k prijavi v podjetniško šolo. Če imate identificirano poslovno idejo, za katero potrebujete strokovno podporo za njen razvoj in pozicioniranje na trgu, se vključite v podporne aktivnosti v okviru projekta SIO-MRA-2018-19. Podjetniška šola in nadaljnja individualna podpora sta za prejemnike ​brezplačni.

Podjetniška šola je namenjena pridobitvi izhodiščnih znanj, potrebnih za uspešen zagon in izvajanje poslovne dejavnosti, kot so:
·         podporno okolje,
·         ustanovitev podjetja,
·         pravni vidiki,
·         osnove poslovnega načrtovanja in poslovnega modeliranja,
·         trženjski vidiki poslovanja,
·         finančni vidiki poslovanja,
·         intelektualna lastnina idr.

Ciljna skupina za podjetniško šolo so osebe, ki:
·         imajo formalna in neformalna znanja ter izkušnje, potrebne za opravljanje dejavnosti v okviru njihove poslovne ideje,
·         imajo poslovno idejo, za realizacijo katere jim manjkajo podjetniška znanja, in /ali
·         imajo energijo in željo po samostojni podjetniški poti, znanje in izkušnje, poslovne ideje pa še nimajo dokončno definirane.

Povezava do letaka: SIO-MRA-2018-19_web

Prijava na podjetniško šolo: 
·         Prijava na poziv najkasneje do 25. marca 2019 na prijavnem obrazcu s predstavitvijo poslovne ideje, ki je objavljen na spletni strani MRA:                               http://www.mra.si/podjetniska-sola.html.
·         Prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto na naslov: Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, oz. jo oddati osebno v tajništvu           MRA, na zgornjem naslovu, najkasneje do 15. marca 2019 do 12.00 ure.
·         Izbor prijavljenih.
·         Vključitev v program.

Izvedba podjetniške šole:
–        štirje moduli, v času od 1. do 26. aprila 2019, 1x/ teden, lokacija: Pobreška cesta 20, Maribor.

Kandidati, ki se bodo udeležili vseh modulov in bodo uspešno opravili podjetniško šolo, bodo pridobili možnost koriščenja individualne strokovne podpore (svetovanje, mentoriranje) pri razvoju njihovega podjema.
Več informacij: mag. Danijela Kocuvan, 02 333 13 12, sio@mra.siwww.mra.si

obrazec_1_-_prijava_podjetniska-sola_sio-mra-2018-19.docx

Download File


obrazec_2_-_vprasalnik_podjetniska-sola_sio-mra-2018-19.docx

Download File

Spoštovani,

Mariborska razvojna agencija vabi potencialne podjetnike k prijavi v podjetniško šolo. Če imate identificirano poslovno idejo, za katero potrebujete strokovno podporo za njen razvoj in pozicioniranje na trgu, se vključite v podporne aktivnosti v okviru projekta SIO-MRA-2018-19. Podjetniška šola in nadaljnja individualna podpora sta za prejemnike ​brezplačni.

Podjetniška šola je namenjena pridobitvi izhodiščnih znanj, potrebnih za uspešen zagon in izvajanje poslovne dejavnosti, kot so:
·         podporno okolje,
·         ustanovitev podjetja,
·         pravni vidiki,
·         osnove poslovnega načrtovanja in poslovnega modeliranja,
·         trženjski vidiki poslovanja,
·         finančni vidiki poslovanja,
·         intelektualna lastnina idr.

Ciljna skupina za podjetniško šolo so osebe, ki:
·         imajo formalna in neformalna znanja ter izkušnje, potrebne za opravljanje dejavnosti v okviru njihove poslovne ideje,
·         imajo poslovno idejo, za realizacijo katere jim manjkajo podjetniška znanja, in /ali
·         imajo energijo in željo po samostojni podjetniški poti, znanje in izkušnje, poslovne ideje pa še nimajo dokončno definirane.

Povezava do letaka: SIO-MRA-2018-19_web

Prijava na podjetniško šolo: 
·         Prijava na poziv najkasneje do 25. marca 2019 na prijavnem obrazcu s predstavitvijo poslovne ideje, ki je objavljen na spletni strani MRA:                               http://www.mra.si/podjetniska-sola.html.
·         Prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto na naslov: Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, oz. jo oddati osebno v tajništvu           MRA, na zgornjem naslovu, najkasneje do 15. marca 2019 do 12.00 ure.
·         Izbor prijavljenih.
·         Vključitev v program.

Izvedba podjetniške šole:
–        štirje moduli, v času od 1. do 26. aprila 2019, 1x/ teden, lokacija: Pobreška cesta 20, Maribor.

Kandidati, ki se bodo udeležili vseh modulov in bodo uspešno opravili podjetniško šolo, bodo pridobili možnost koriščenja individualne strokovne podpore (svetovanje, mentoriranje) pri razvoju njihovega podjema.
Več informacij: mag. Danijela Kocuvan, 02 333 13 12, sio@mra.siwww.mra.si

obrazec_1_-_prijava_podjetniska-sola_sio-mra-2018-19.docx

Download File


obrazec_2_-_vprasalnik_podjetniska-sola_sio-mra-2018-19.docx

Download File