Za nami je uspešno opravljeno predavanje »NALOGE GOSPODARSKIH DRUŽB NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽAROM«

Milivoj Dolščak, predavatelj in Marjan Vidovič, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Maribor

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je 28.11.2017 na pobudo Sekcije za gostinstvo in turizem organizirala predavanje pod naslovom »Naloge gospodarskih družb na področju varstva pred požarom«.

Gospod Milivoj DOLŠČAK, glavni inšpektor  Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je udeležencem skozi vsebinske sklope predstavil najbolj pereče probleme na tem področju.

Odziv je bil s strani udeležencev več kot odličen.

Na voljo vam je gradivo pri Marjani SAVIĆ KRAJNC, strokovni sodelavki OOZ Maribor

(tel. 041 666 643, e-naslov: marjana.savic-krajnc@ozs.si  )

Milivoj Dolščak, predavatelj in Marjan Vidovič, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Maribor

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je 28.11.2017 na pobudo Sekcije za gostinstvo in turizem organizirala predavanje pod naslovom »Naloge gospodarskih družb na področju varstva pred požarom«.

Gospod Milivoj DOLŠČAK, glavni inšpektor  Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je udeležencem skozi vsebinske sklope predstavil najbolj pereče probleme na tem področju.

Odziv je bil s strani udeležencev več kot odličen.

Na voljo vam je gradivo pri Marjani SAVIĆ KRAJNC, strokovni sodelavki OOZ Maribor

(tel. 041 666 643, e-naslov: marjana.savic-krajnc@ozs.si  )