Prehajanje meje | Vstop v Avstrijo | 19.7.2021

VSTOP V AVSTRIJO

Od 19.5.2021 je v Avstrijo mogoče vstopiti brez obveznosti nastopa karantene, v kolikor predložite enega od naslednjih potrdil (t.i.3G potrdila):

1. potrdilo o cepljenju
2. potrdilo o prebolelosti COVID-19 ali pa
3. potrdilo o negativnem hitrem (48 ur od odvzema brisa) ali PCR (72 ur od odvzema brisa) testu

in v kolikor je oseba v zadnjih 10-ih dneh bivala v Sloveniji, Avstriji ali kateri drugi državi iz seznama t.i. epidemiološko varnih držav, na katerega je Avstrija uvrstila naslednje države:

Slovenija, Andora, Albanija, Armenija, Avstralija, Azerbajdžan, Belgija Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Brunei, Ciper, Češka, Črna Gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hongkong, Hrvaška, Irska, Islandija, Izrael, Italija, Japonska , Jordanija, Južna Koreja, Kanada, Katar, Kosovo, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Macau, Madžarska, Malta, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino, Saudova Arabija, Severna Makedonija, Singapur, Slovaška, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Tajvan, Tajska, Vatikan, Vietnam, ZDA.

Seznam se tedensko posodablja. Vstop iz teh držav v Avstrijo je mogoč za vse vrste potovanj, vendar je potrebno hkrati verodostojno dokazati, da se je oseba v zadnjih 10 dneh nahajala v eni od držav na seznamu. V kolikor oseba tega ne more dokazati, je obvezna elektronska registracija (Pre-Travel-Clearance) in testiranje v 24 urah po vstopu v državo. Stroške testiranja nosi oseba sama.

DOKAZILA ZA VSTOP V AVSTRIJO – t.i. 3G potrdila  – cepljenje, prebolelost in testiranje

Priznajo se potrdila o cepljenju, prebolelosti ali testiranju, ki so bila izdana v nemškem ali angleškem jeziku ali pa na predvidenem obrazcu Avstrije, ki vsebuje možnost za vse tri vrste dokazil in mora biti potrjen s strani pristojnega zdravnika.

Obrazec v nemškem jeziku, obrazec C

Obrazec v angleškem jeziku, obrazec D

V kolikor oseba ne predloži enega od predvidenih dokazil, lahko v roku 24 ur po vstopu testiranje opravi v Avstriji (HAT ali PCR).

1. Dokazila o cepljenju

Priznano je:
-dokazilo o cepljenju v obliki zdravniškega potrdila v angleškem ali nemškem jeziku na predvidenem obrazcu Avstrije (glej zgoraj – priloga C ali D) ali
-certifikat o cepljenju (npr. rumena cepilna knjižica), ki je bil izdan v angleškem ali nemškem jeziku ali
-potrdilo iz portala zVem – slovensko/angleška verzija.

Avstrija priznava cepljenje z naslednjimi cepivi: BioNtech/Pfizer, AstraZenecca, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac-CoronaVac vaccine (Vero Cell).

Nadalje se cepljenje prizna ob izpolnitvi enega od pogojev:
• od 22. dneva po prejemu prvega odmerka cepiva, od katerega ni minilo več kot 3 mesece, ali;
• od prejema drugega odmerka, pri čemer od dneva prejema prvega odmerka cepiva ni minilo več kot 9 mesecev, ali;
• od 22. dneva po cepljenju s cepivom pri katerem je predvideno cepljenje le z eno dozo, pri čemer od dneva cepljenja ni minilo več kot 9 mesecev, ali;
• od dneva cepljenja, če je bil vsaj 21 dni pred tem izveden pozitiven PCR test ali pa se pred cepljenjem razpolaga z dokazilom o nevtralizirajočih proti-telesih, od dneva cepljenja pa ni minilo več kot 9 mesecev.

2. Dokazilo o prebolelosti – priznano je:

–  zdravniško ali drugo uradno potrdilo (npr. odločba o nastopu karantene ali izolacije) o prebolelosti v zadnjih šestih mesecih, ki pa mora biti izdano v nemškem ali angleškem jeziku.
– dokazilo o nevtralizacijskih protitelesih, ki ob vstopu v Avstrijo ne sme biti starejše od 3 mesecev.

– dokazilo o cepljenju v obliki zdravniškega potrdila v angleškem ali nemškem jeziku na predvidenem obrazcu Avstrije (glej zgoraj – priloga C ali D).

3. Dokazilo o opravljenem COVID-19 testu –  priznano je:

–  dokazilo o opravljenem negativnem HAT, ki ne sme biti starejše od 48 ur od odvzema brisa ali
–  dokazilo o opravljenem negativnem PCR testu, ki ne sme biti starejše od 72 ur od odvzema brisa

Dokazilo o opravljenem testu mora biti izdano v angleškem ali nemškem jeziku ali pa na za to predvidenem obrazcu Avstrije (C ali D – glej zgoraj).

Avstrija priznava izvide testov, ki so bili izdani v drugih državah, v kolikor so le-ti izdani v angleškem ali nemškem jeziku. Izvid testa mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testirane osebe, rojstni datum, datum in uro odvzema brisa, izvid testa ter podpis in štampiljko s strani institucije, ki je opravila test oz. QR kodo.

V kolikor je test narejen v Avstriji, zgornje dokazilo ni potrebno in se upošteva potrdilo o opravljenem testu, ki pa mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testirane osebe, datum rojstva, datum in čas odvzema brisa, rezultat testa in podpis osebe, ki je izvedla test ter štampiljke institucije ali QR kodo.

Otroci in mladostniki

• Otroci do dopolnjenega 12. leta starosti:  veljajo enaka pravila vstopa, kot za odrasle, ki jih spremljajo (v kolikor starš nastopi karanteno, jo mora tudi otrok), razen pri testiranju, ki v njihovem primeru ni potrebno.

• Mladoletniki od dopolnjenega 12. do dopolnjenega 18. leta starosti, ki nimajo potrdila o prebolelosti/cepljenosti, in potujejo v spremstvu odraslih, ki potrdilo o prebolelosti/cepljenosti imajo, morajo predložiti potrdilo o testiranju. V kolikor ga ne morejo predložiti, se morajo nemudoma oz. najkasneje v 24-ih urah po vstopu testirati s hitrim antigenskim ali PCR testom.

IZJEME za karanteno/registracijo:

osebe, ki se vključujejo v izobraževanje/študij/raziskave, družinski razlogi ali obiski življenjskih partnerjev, ustrezno potrdilo o cepljenju (tudi mladoletni v spremstvu osebe s takim potrdilom), osebe v delovnem razmerju z AT korporacijo in izvajajo delo/aktivnosti (če so le-te v interesu AT) v tujini, ter pod dodatno olajšanimi pogoji (možna takojšnja prekinitev karantene z negativnim testom) tudi humanitarni delavci, osebe ki vstopajo iz poslovnih razlogov, spremljevalno osebje v okviru vstopov iz medicinskih, osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov, tujci s posebno legitimacijsko izkaznico, ter osebe ki vstopajo zaradi nepredvidljivih-neprestavljivih (pogrebi, rojstva, bolezni) ali pomembnih načrtovanih družinskih razlogov (poroke, praznovanja, obiski) ipd.

Argumentacija vstopa iz poslovnega razloga se dokazuje s potrdili delodajalcev, naročili, dobavnicami, potrditvami terminov razgovorov ali predstavitev ipd., pri čemer je potrebno upoštevati tudi usklajenost časovne komponente vstopa z poklicnim razlogom.

Elektronska registracija (Pre-Travel –Clearance Registration)

Od 10.06.2021 elektronska registracija preko portala Pre-Travel-Clearance ni več obvezna za osebe, ki v Avstrijo vstopajo iz držav iz seznama A – torej tudi iz Slovenije. Oseba mora ob tem predložiti veljavno potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali negativen test ter verodostojno izkazati, da se je v zadnjih 10 dneh nahajala izključno v državah na seznamu A ali v Avstriji (glej zgoraj).

V kolikor oseba veljavnih potrdil ali negativnega testa ne predloži ali prihaja iz držav ki niso na seznamu A, je registracija še vedno obvezna. V tem primeru je test na COVID-19 potrebno narediti v 24 urah po vstopu v državo.

Registracija je mogoča preko spletne strani: https://entry.ptc.gv.at/en.html (v nemškem ali angleškem jeziku).

Po registraciji, oseba prejme potrditveni e-mail, ki ga predloži na mejnem prehodu in na podlagi katerega lahko mejni organi preko QR kode preverijo vnešene podatke.

V kolikor spletna registracija ni mogoča, je izpolnjeni obrazec možno predloži v fizični obliki v nemškem ali angleškem jeziku.

Obrazec za fizično registracijo v nemškem jeziku

Obrazec za fizično registracijo v angleškem jeziku

Registracija je obvezna tudi za otroke.

Registracija je mogoča največ 72 ur pred vstopom. Tisti, ki redno vstopajo v Avstrijo morajo registracijo obnoviti na 28 dni. Podatki registracije bodo po preteku 28 dni po vstopu v Avstrijo zbrisani.

Predhodna registracija ni potrebna v primeru:
• nepredvidljivih, neodložljivih ali posebnih dogodkov v družinskem krogu (bolezen,nesreča, pogreb, idr.);
• zagotavljanja tovornega in/ali potniškega prometa;
• nujne oskrbe živali ali v primeru zagotavljanja potrebnih ukrepov v poljedelstvu in gozdarstvu ter  za komercialne prevoze praznih vozil in letal;
• potnikov v tranzitu brez postankov;
• osebe v interventnih vozilih in vozilih javnih služb.

Vsi podatki registracije bodo po preteku 28 dni po vstopu v Avstrijo zbrisani.

Redno prehajanje meje – delovni migranti / šolarji, dijaki in študenti / osebe, ki obiskujejo družinske člane

Pogoji za vstop v Avstrijo iz epidemiološko varnih držav (tudi Slovenije):
• obvezna je predhodna registracija, ki jo je potrebno obnoviti na 28 dni (glej zgoraj)
• vstop je omogočen s potrdili o cepljenju, prebolelosti ali z negativnim hitrim antigenskim ali PCR testom, ki ni starejši od 7 dni od odvzema brisa
• v kolikor oseba pri vstopu ne predloži ustreznega potrdila, mora nemudoma po vstopu v Avstrijo oz. najkasneje v roku 24 ur po vstopu opraviti PCR ali hitri antigenski test.

Tranzit

Tranzit čez ozemlje Avstrije je dovoljen brez vmesnih postankov (razen iz nujnih razlogov). Pri tem je potrebno verodostojno izkazati, da bo zagotovljen izhod iz Avstrije oz. da bo oseba lahko vstopila v sosednjo državo. V primeru tranzita ni potrebno predložiti t.i. 3G potrdil, prav tako se ni potrebno  elektronsko registrirati.

V kolikor slovenski državljan pristane na letališču v Avstriji in nadaljuje pot do Slovenije takoj po pristanku (organiziran prevoz, vlak, rent-a-car, ipd.) karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino. Potnikom svetujemo, da se o konkretnem letu dodatno pozanimajo pri letalski družbi.

Kot tranzit se šteje tudi prevoz na/iz letališča. Oseba, ki izvaja prevoz mora predložiti ustrezna dokazila (letalsko in boarding karto osebe, ki bo priletela na letališče oz. odletela iz letališča in kopijo osebnega dokumenta te osebe).

Enako velja tudi za prevoz iz/do železniških postaj oz. za potovanje z vlakom.

Aktualne informacije letališča Dunaj: https://www.viennaairport.com/aktuelles
Aktualne informacije letališče avstrijskih železnic: https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/einschraenkungen-im-bahnverkehr

***

Opozarjamo, da je na mejnih prehodih pri vstopu v Avstrijo, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti veljaven potni list ali osebno izkaznico.

Na spletni strani Ministrstva za socialne zadeve, zdravje, nego in varstvo potrošnikov lahko najdete odgovore na najbolj pogosta vprašanja (v nemškem jeziku):
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus—Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ–Reisen-und-Tourismus.html

Več informacij o vstopu v Avstrijo: https://www.bmk.gv.at/service/corona/einreisebestimmungen.html

VSTOP V AVSTRIJO

Od 19.5.2021 je v Avstrijo mogoče vstopiti brez obveznosti nastopa karantene, v kolikor predložite enega od naslednjih potrdil (t.i.3G potrdila):

1. potrdilo o cepljenju
2. potrdilo o prebolelosti COVID-19 ali pa
3. potrdilo o negativnem hitrem (48 ur od odvzema brisa) ali PCR (72 ur od odvzema brisa) testu

in v kolikor je oseba v zadnjih 10-ih dneh bivala v Sloveniji, Avstriji ali kateri drugi državi iz seznama t.i. epidemiološko varnih držav, na katerega je Avstrija uvrstila naslednje države:

Slovenija, Andora, Albanija, Armenija, Avstralija, Azerbajdžan, Belgija Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Brunei, Ciper, Češka, Črna Gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hongkong, Hrvaška, Irska, Islandija, Izrael, Italija, Japonska , Jordanija, Južna Koreja, Kanada, Katar, Kosovo, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Macau, Madžarska, Malta, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino, Saudova Arabija, Severna Makedonija, Singapur, Slovaška, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Tajvan, Tajska, Vatikan, Vietnam, ZDA.

Seznam se tedensko posodablja. Vstop iz teh držav v Avstrijo je mogoč za vse vrste potovanj, vendar je potrebno hkrati verodostojno dokazati, da se je oseba v zadnjih 10 dneh nahajala v eni od držav na seznamu. V kolikor oseba tega ne more dokazati, je obvezna elektronska registracija (Pre-Travel-Clearance) in testiranje v 24 urah po vstopu v državo. Stroške testiranja nosi oseba sama.

DOKAZILA ZA VSTOP V AVSTRIJO – t.i. 3G potrdila  – cepljenje, prebolelost in testiranje

Priznajo se potrdila o cepljenju, prebolelosti ali testiranju, ki so bila izdana v nemškem ali angleškem jeziku ali pa na predvidenem obrazcu Avstrije, ki vsebuje možnost za vse tri vrste dokazil in mora biti potrjen s strani pristojnega zdravnika.

Obrazec v nemškem jeziku, obrazec C

Obrazec v angleškem jeziku, obrazec D

V kolikor oseba ne predloži enega od predvidenih dokazil, lahko v roku 24 ur po vstopu testiranje opravi v Avstriji (HAT ali PCR).

1. Dokazila o cepljenju

Priznano je:
-dokazilo o cepljenju v obliki zdravniškega potrdila v angleškem ali nemškem jeziku na predvidenem obrazcu Avstrije (glej zgoraj – priloga C ali D) ali
-certifikat o cepljenju (npr. rumena cepilna knjižica), ki je bil izdan v angleškem ali nemškem jeziku ali
-potrdilo iz portala zVem – slovensko/angleška verzija.

Avstrija priznava cepljenje z naslednjimi cepivi: BioNtech/Pfizer, AstraZenecca, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac-CoronaVac vaccine (Vero Cell).

Nadalje se cepljenje prizna ob izpolnitvi enega od pogojev:
• od 22. dneva po prejemu prvega odmerka cepiva, od katerega ni minilo več kot 3 mesece, ali;
• od prejema drugega odmerka, pri čemer od dneva prejema prvega odmerka cepiva ni minilo več kot 9 mesecev, ali;
• od 22. dneva po cepljenju s cepivom pri katerem je predvideno cepljenje le z eno dozo, pri čemer od dneva cepljenja ni minilo več kot 9 mesecev, ali;
• od dneva cepljenja, če je bil vsaj 21 dni pred tem izveden pozitiven PCR test ali pa se pred cepljenjem razpolaga z dokazilom o nevtralizirajočih proti-telesih, od dneva cepljenja pa ni minilo več kot 9 mesecev.

2. Dokazilo o prebolelosti – priznano je:

–  zdravniško ali drugo uradno potrdilo (npr. odločba o nastopu karantene ali izolacije) o prebolelosti v zadnjih šestih mesecih, ki pa mora biti izdano v nemškem ali angleškem jeziku.
– dokazilo o nevtralizacijskih protitelesih, ki ob vstopu v Avstrijo ne sme biti starejše od 3 mesecev.

– dokazilo o cepljenju v obliki zdravniškega potrdila v angleškem ali nemškem jeziku na predvidenem obrazcu Avstrije (glej zgoraj – priloga C ali D).

3. Dokazilo o opravljenem COVID-19 testu –  priznano je:

–  dokazilo o opravljenem negativnem HAT, ki ne sme biti starejše od 48 ur od odvzema brisa ali
–  dokazilo o opravljenem negativnem PCR testu, ki ne sme biti starejše od 72 ur od odvzema brisa

Dokazilo o opravljenem testu mora biti izdano v angleškem ali nemškem jeziku ali pa na za to predvidenem obrazcu Avstrije (C ali D – glej zgoraj).

Avstrija priznava izvide testov, ki so bili izdani v drugih državah, v kolikor so le-ti izdani v angleškem ali nemškem jeziku. Izvid testa mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testirane osebe, rojstni datum, datum in uro odvzema brisa, izvid testa ter podpis in štampiljko s strani institucije, ki je opravila test oz. QR kodo.

V kolikor je test narejen v Avstriji, zgornje dokazilo ni potrebno in se upošteva potrdilo o opravljenem testu, ki pa mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testirane osebe, datum rojstva, datum in čas odvzema brisa, rezultat testa in podpis osebe, ki je izvedla test ter štampiljke institucije ali QR kodo.

Otroci in mladostniki

• Otroci do dopolnjenega 12. leta starosti:  veljajo enaka pravila vstopa, kot za odrasle, ki jih spremljajo (v kolikor starš nastopi karanteno, jo mora tudi otrok), razen pri testiranju, ki v njihovem primeru ni potrebno.

• Mladoletniki od dopolnjenega 12. do dopolnjenega 18. leta starosti, ki nimajo potrdila o prebolelosti/cepljenosti, in potujejo v spremstvu odraslih, ki potrdilo o prebolelosti/cepljenosti imajo, morajo predložiti potrdilo o testiranju. V kolikor ga ne morejo predložiti, se morajo nemudoma oz. najkasneje v 24-ih urah po vstopu testirati s hitrim antigenskim ali PCR testom.

IZJEME za karanteno/registracijo:

osebe, ki se vključujejo v izobraževanje/študij/raziskave, družinski razlogi ali obiski življenjskih partnerjev, ustrezno potrdilo o cepljenju (tudi mladoletni v spremstvu osebe s takim potrdilom), osebe v delovnem razmerju z AT korporacijo in izvajajo delo/aktivnosti (če so le-te v interesu AT) v tujini, ter pod dodatno olajšanimi pogoji (možna takojšnja prekinitev karantene z negativnim testom) tudi humanitarni delavci, osebe ki vstopajo iz poslovnih razlogov, spremljevalno osebje v okviru vstopov iz medicinskih, osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov, tujci s posebno legitimacijsko izkaznico, ter osebe ki vstopajo zaradi nepredvidljivih-neprestavljivih (pogrebi, rojstva, bolezni) ali pomembnih načrtovanih družinskih razlogov (poroke, praznovanja, obiski) ipd.

Argumentacija vstopa iz poslovnega razloga se dokazuje s potrdili delodajalcev, naročili, dobavnicami, potrditvami terminov razgovorov ali predstavitev ipd., pri čemer je potrebno upoštevati tudi usklajenost časovne komponente vstopa z poklicnim razlogom.

Elektronska registracija (Pre-Travel –Clearance Registration)

Od 10.06.2021 elektronska registracija preko portala Pre-Travel-Clearance ni več obvezna za osebe, ki v Avstrijo vstopajo iz držav iz seznama A – torej tudi iz Slovenije. Oseba mora ob tem predložiti veljavno potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali negativen test ter verodostojno izkazati, da se je v zadnjih 10 dneh nahajala izključno v državah na seznamu A ali v Avstriji (glej zgoraj).

V kolikor oseba veljavnih potrdil ali negativnega testa ne predloži ali prihaja iz držav ki niso na seznamu A, je registracija še vedno obvezna. V tem primeru je test na COVID-19 potrebno narediti v 24 urah po vstopu v državo.

Registracija je mogoča preko spletne strani: https://entry.ptc.gv.at/en.html (v nemškem ali angleškem jeziku).

Po registraciji, oseba prejme potrditveni e-mail, ki ga predloži na mejnem prehodu in na podlagi katerega lahko mejni organi preko QR kode preverijo vnešene podatke.

V kolikor spletna registracija ni mogoča, je izpolnjeni obrazec možno predloži v fizični obliki v nemškem ali angleškem jeziku.

Obrazec za fizično registracijo v nemškem jeziku

Obrazec za fizično registracijo v angleškem jeziku

Registracija je obvezna tudi za otroke.

Registracija je mogoča največ 72 ur pred vstopom. Tisti, ki redno vstopajo v Avstrijo morajo registracijo obnoviti na 28 dni. Podatki registracije bodo po preteku 28 dni po vstopu v Avstrijo zbrisani.

Predhodna registracija ni potrebna v primeru:
• nepredvidljivih, neodložljivih ali posebnih dogodkov v družinskem krogu (bolezen,nesreča, pogreb, idr.);
• zagotavljanja tovornega in/ali potniškega prometa;
• nujne oskrbe živali ali v primeru zagotavljanja potrebnih ukrepov v poljedelstvu in gozdarstvu ter  za komercialne prevoze praznih vozil in letal;
• potnikov v tranzitu brez postankov;
• osebe v interventnih vozilih in vozilih javnih služb.

Vsi podatki registracije bodo po preteku 28 dni po vstopu v Avstrijo zbrisani.

Redno prehajanje meje – delovni migranti / šolarji, dijaki in študenti / osebe, ki obiskujejo družinske člane

Pogoji za vstop v Avstrijo iz epidemiološko varnih držav (tudi Slovenije):
• obvezna je predhodna registracija, ki jo je potrebno obnoviti na 28 dni (glej zgoraj)
• vstop je omogočen s potrdili o cepljenju, prebolelosti ali z negativnim hitrim antigenskim ali PCR testom, ki ni starejši od 7 dni od odvzema brisa
• v kolikor oseba pri vstopu ne predloži ustreznega potrdila, mora nemudoma po vstopu v Avstrijo oz. najkasneje v roku 24 ur po vstopu opraviti PCR ali hitri antigenski test.

Tranzit

Tranzit čez ozemlje Avstrije je dovoljen brez vmesnih postankov (razen iz nujnih razlogov). Pri tem je potrebno verodostojno izkazati, da bo zagotovljen izhod iz Avstrije oz. da bo oseba lahko vstopila v sosednjo državo. V primeru tranzita ni potrebno predložiti t.i. 3G potrdil, prav tako se ni potrebno  elektronsko registrirati.

V kolikor slovenski državljan pristane na letališču v Avstriji in nadaljuje pot do Slovenije takoj po pristanku (organiziran prevoz, vlak, rent-a-car, ipd.) karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino. Potnikom svetujemo, da se o konkretnem letu dodatno pozanimajo pri letalski družbi.

Kot tranzit se šteje tudi prevoz na/iz letališča. Oseba, ki izvaja prevoz mora predložiti ustrezna dokazila (letalsko in boarding karto osebe, ki bo priletela na letališče oz. odletela iz letališča in kopijo osebnega dokumenta te osebe).

Enako velja tudi za prevoz iz/do železniških postaj oz. za potovanje z vlakom.

Aktualne informacije letališča Dunaj: https://www.viennaairport.com/aktuelles
Aktualne informacije letališče avstrijskih železnic: https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/einschraenkungen-im-bahnverkehr

***

Opozarjamo, da je na mejnih prehodih pri vstopu v Avstrijo, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti veljaven potni list ali osebno izkaznico.

Na spletni strani Ministrstva za socialne zadeve, zdravje, nego in varstvo potrošnikov lahko najdete odgovore na najbolj pogosta vprašanja (v nemškem jeziku):
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus—Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ–Reisen-und-Tourismus.html

Več informacij o vstopu v Avstrijo: https://www.bmk.gv.at/service/corona/einreisebestimmungen.html