Prehajanje meje | Vstop v Avstrijo

Prehod meje z Avstrijo

V okviru aktualnega Odloka o COVID-19 omejitvah vstopa v AT (COVID-19 Einreiseverordnung, zadnja novela 133/2021, konsolidirano besedilo tukaj) izpostavljamo dele ureditve, ki je relevantna za gospodarske subjekte. Na seznamu varnih držav za AT (priloga A) ostaja le 6 držav: Avstralija, Islandija, Nova Zelandija, Južna Koreja, Singapur in Vatikan. Oblikovan je dodaten seznam držav oz. območij z visoko incidenco okužb (priloga B), na katerem so: Bolgarija, Estonija, Francija, Italija, Malta, Polska, Švedska, Slovaška, Slovenija, Češka, Madžarska in Ciper.

REGISTRACIJA

Vsaka oseba mora najprej 72 ur pred vstopom v AT izvesti e-registracijo vstopa (Einreiseformular oz.Pre-travel-Clearence) in sicer v el. obliki na spletni strani v nemškem ali angleškem jeziku. Prejela bo avtomatično generirano potrdilo, ki ga bo v elektronski ali natisnjeni obliki predložila nadzornim organom na meji. Le v izrednih razmerah je dopustno ta obrazec izpolniti in predložiti nadzornim organom na meji v fizični obliki v nemškem (Priloga E; nemški obrazec) ali angleškem jeziku (priloga F; angleški obrazec). Podatki v platformi bodo izbrisani po 28 dneh. Registracija vstopa ni potrebna zgolj v primerih spodaj navedenih izjem, za katere predmetni odlok ne velja.

SPLOŠNO PRAVILO

Oseba, ki prihaja iz države/območja EU/EGP, ki ni na AT seznamu varnih držav (oz. je bila v njem v zadnjih 10 dneh), mora že ob vstopu v AT predložiti zdravniško potrdilo o negativnem testu v nemškem (Priloga C: obrazec) ali angleškem jeziku (Priloga D: obrazec) ali neposredno negativni COVID-test izdan v nemškem ali angleškem jeziku (torej tudi izdan v SI, a le-v teh dveh jezikovnih različicah; obvezne sestavine: ime in priimek testirane osebe, datum rojstva, datum in uro odvzetja vzorca, rezultat testa: pozitiven/negativen ter podpis osebe, ki je izvajala testiranje ter žig institucije testiranja ali črtno/QR kodo). Pri tem se upoštevajo tako molekularnobiološki (PCR), ki niso starejši od 72 ur, kot hitri antigenski testi (HAG), ki niso starejši od 48 ur (od odvzema vzorca). Če negativnega testa ne more predložiti, mora nemudoma oz. najkasneje v 24 urah po vstopu izvesti testiranje. Obenem takoj nastopi z 10 dnevno karanteno, ki se lahko zaključi s predložitvijo novega negativnega testa, ki pa je lahko opravljen šele 5 dan po vstopu (stroške testa poravna oseba sama).

Posebno obravnavo ob vstopu v AT imajo: humanitarni delavci, osebe ki vstopajo iz poslovnih razlogov, spremljevalno osebje v okviru vstopov iz medicinskih razlogov, osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov ter tujci s posebno legitimacijsko izkaznico (npr. diplomati); vendar morajo tudi oni ob vstopu predložiti veljavni negativni test, sicer nastopijo z 10 dnevno karanteno, dokler ga ne opravijo (lahko takoj, brez 5 dnevnega odloga)

Argumentacija vstopa iz poslovnega razloga se dokazuje s potrdili delodajalcev, naročili, dobavnicami, potrditvami terminov razgovorov ali predstavitev ipd., pri čemer je potrebno upoštevati tudi usklajenost časovne komponente vstopa z poklicnim razlogom.

DRUGE DRŽAVE

Osebi, ki prihaja iz preostalih (tretjih) držav (po novem tudi UK), ki ni na AT seznamu varnih držav, je vstop v AT načeloma prepovedan. Vstop je dopusten torej le za osebe, ki prihajajo iz seznama varnih držav oz. verodostojno dokažejo, da so bile izključno v njej v zadnjih 10 dneh. Obenem velja podobna posebna obravnava pretežno že zgoraj omenjenih oseb (poslovni razlogi ipd.), za katere se poleg registracije uporablja splošno pravilo iz 2. točke.

Migrantje/Pendlerji

Z 10. 2. 2021 se je zaostrila (do sedaj izjema) obravnava rednih migrantov (prečkanje meje vsaj enkrat mesečno) zaradi poklicnih razlogov, udeležbe pri šolskem pouku ali študiju (v primeru prevoza s strani skrbnika vstop in vrnitev štejeta za tranzit – izjema) ali zaradi družinskih razlogov ali obiskov življenjskega partnerja. Tudi zanje obvezna registracija in predložitev negativni test, ki ne sme biti starejši od 7 dni,  a le če prihajajo iz EU/EGP države, ki ni na seznamu držav  z visoko incidenco okužb (priloga B) oz. se v le-teh ni nahajala v zadnjih 10 dneh. NOVO (od 1.4.2021): če prihajajo migrantje/pendlerji iz države, ki je na seznamu držav  z visoko incidenco okužb (priloga B, torej tudi iz Slovenije), morajo ob vstopu predložiti negativni test, ki ne sme biti starejši od 3 dni.

Če negativnega testa ne more predložiti, mora oseba nemudoma oz. najkasneje v 24 urah po vstopu izvesti testiranje, vendar v tem času ni v karanteni. Te registracije bodo mogoče od 7.2. dalje. Interpretacija rednih delovnih migrantov je v AT zelo široka, dokazuje pa se z naslednjim formularjem (Berufspendler).

NOVO: Registracija migrantov/pendlerjev je potrebno obnavljati najkasneje vsakih 28 dni (ne 7) oz. vsakič, če se spremeni navedba prebivališča, država vstopa ali država prisotnosti v zadnjih 10 dneh, kontaktni podatki ali razpoložljivost zdravniškega dokazila.

IZJEME

Odlok še naprej ne velja (§8) med drugim za prost prevoz blaga in oseb, tranzit preko AT brez postankov, posadke/osebe repatriacijskih prevozov/letov, vključno s sodelujočimi varnostnimi organi, vstop potnikov intervencijskih vozil, vozil v javnih službah, vstop oseb, ki prihajajo iz AT in tuj teritorij prečkajo brez postanka za dosego končnega cilja v AT ter pri prehodih meja iz nekaterih AT območij (DE trikotnik). Splošne izjeme od odloka prav tako (§7) ostajajo kot že prej nepredvidljivi, neprestavljivi, in posebej upoštevajoči družinski razlogi (še posebej težke bolezni, primeri smrti ali rojstev, oskrba podpore potrebnih oseb v nujnih primerih, redni obiski življenjskega partnerja), za predvidljive dogodke v tem krogu pa veljajo nova splošna pravila pri vstopu. Iz razloga izstopa iz AT se lahko karantena predčasno prekine (če se pri tem tveganje okužbe v največji meri zmanjša). Pri uporabi izjeme prostega prevoza blaga in oseb, kjer ciljna destinacija ni AT, ali pri tranzitu skozi AT, je potrebno že ob vstopu v AT dokazati¸ da je zagotovljen tudi izhod iz nje.

Naj še omenimo, da je v AT v okviru t.i. soft-lockdown, ki je nastopil z 8. 2. 2021, še vedno potrebno upoštevati določene omejitve oz. preventivne ukrepe, vključno z omejenostjo gibanja med 20.00 in 6.00 uro, min. razdaljo 2m, nošenjem FFP2 maske v trgovinah, pri javnem prevozu itd. Prav tako je neg. test potreben za izstope iz nekaterih AT območij z visoko incidenco okužb (stanje 7/4): Wiener-Neustadt mesto in dežela ter Neunkirchen (Sp.AT)severna Tirolska (razen Lienz, Jungholz, Rißtal, Eben), Gasteinertal (Salzburg) ter drugi posamezni okraji Tirolske in Predarlske, zato se velja pred neodložljivimi službenimi potmi v prizadeta območja pri lokalnih organih pravočasno pozanimati o aktualnih ukrepih.

NOVO:
Od 1. do predvidoma 18.4.2021 veljajo za dežele Dunaj, Sp. AT in Gradiščanska dodatni ukrepi (strogi lock-down), vključno s celodnevno omejenostjo gibanja.

Možnosti testiranja v Avstriji

Prijave za množično (brezplačno testiranje) v AT so možne na povezavi (na Dunaju npr. tudi brez e-card).
Izvedba brezplačnih hitrih testov je mogoča v AT v naslednjih lekarnah.
Podrobneje o ukrepih/ureditvi v AT na straneh pristojnega ministrstva.

Dnevni migranti izpolnijo potrdilo: pendlerbescheinigung-oesterreich-einreise.

VSTOP v SLOVENIJO

Vse aktualne informacije o vstopu v Slovenijo najdete v članku Prehajanje meje | Vstop v Republiko Slovenijo, OOZ Maribor/Novice.

Povezava do zVem: tukaj.

Podrobneje o ukrepih na spletni strani Vlade RS ter Veleposlaništva RS na Dunaju.

Aktualno glede prehajanja meje z SI: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Dokumentacija

AT Registracija Vstop (DE)

AT Registracija Vstop (EN)

Priloga C – test DE

Priloga D – test EN

Priloga E – karantena DE

Priloga F – karantena EN

Pendlerbescheinigung-AT

Hitra testiranja v Sloveniji

Lokacije za hitro testiranje v Sloveniji:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-na-okuzbo/

Prehod meje z Avstrijo

V okviru aktualnega Odloka o COVID-19 omejitvah vstopa v AT (COVID-19 Einreiseverordnung, zadnja novela 133/2021, konsolidirano besedilo tukaj) izpostavljamo dele ureditve, ki je relevantna za gospodarske subjekte. Na seznamu varnih držav za AT (priloga A) ostaja le 6 držav: Avstralija, Islandija, Nova Zelandija, Južna Koreja, Singapur in Vatikan. Oblikovan je dodaten seznam držav oz. območij z visoko incidenco okužb (priloga B), na katerem so: Bolgarija, Estonija, Francija, Italija, Malta, Polska, Švedska, Slovaška, Slovenija, Češka, Madžarska in Ciper.

REGISTRACIJA

Vsaka oseba mora najprej 72 ur pred vstopom v AT izvesti e-registracijo vstopa (Einreiseformular oz.Pre-travel-Clearence) in sicer v el. obliki na spletni strani v nemškem ali angleškem jeziku. Prejela bo avtomatično generirano potrdilo, ki ga bo v elektronski ali natisnjeni obliki predložila nadzornim organom na meji. Le v izrednih razmerah je dopustno ta obrazec izpolniti in predložiti nadzornim organom na meji v fizični obliki v nemškem (Priloga E; nemški obrazec) ali angleškem jeziku (priloga F; angleški obrazec). Podatki v platformi bodo izbrisani po 28 dneh. Registracija vstopa ni potrebna zgolj v primerih spodaj navedenih izjem, za katere predmetni odlok ne velja.

SPLOŠNO PRAVILO

Oseba, ki prihaja iz države/območja EU/EGP, ki ni na AT seznamu varnih držav (oz. je bila v njem v zadnjih 10 dneh), mora že ob vstopu v AT predložiti zdravniško potrdilo o negativnem testu v nemškem (Priloga C: obrazec) ali angleškem jeziku (Priloga D: obrazec) ali neposredno negativni COVID-test izdan v nemškem ali angleškem jeziku (torej tudi izdan v SI, a le-v teh dveh jezikovnih različicah; obvezne sestavine: ime in priimek testirane osebe, datum rojstva, datum in uro odvzetja vzorca, rezultat testa: pozitiven/negativen ter podpis osebe, ki je izvajala testiranje ter žig institucije testiranja ali črtno/QR kodo). Pri tem se upoštevajo tako molekularnobiološki (PCR), ki niso starejši od 72 ur, kot hitri antigenski testi (HAG), ki niso starejši od 48 ur (od odvzema vzorca). Če negativnega testa ne more predložiti, mora nemudoma oz. najkasneje v 24 urah po vstopu izvesti testiranje. Obenem takoj nastopi z 10 dnevno karanteno, ki se lahko zaključi s predložitvijo novega negativnega testa, ki pa je lahko opravljen šele 5 dan po vstopu (stroške testa poravna oseba sama).

Posebno obravnavo ob vstopu v AT imajo: humanitarni delavci, osebe ki vstopajo iz poslovnih razlogov, spremljevalno osebje v okviru vstopov iz medicinskih razlogov, osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov ter tujci s posebno legitimacijsko izkaznico (npr. diplomati); vendar morajo tudi oni ob vstopu predložiti veljavni negativni test, sicer nastopijo z 10 dnevno karanteno, dokler ga ne opravijo (lahko takoj, brez 5 dnevnega odloga)

Argumentacija vstopa iz poslovnega razloga se dokazuje s potrdili delodajalcev, naročili, dobavnicami, potrditvami terminov razgovorov ali predstavitev ipd., pri čemer je potrebno upoštevati tudi usklajenost časovne komponente vstopa z poklicnim razlogom.

DRUGE DRŽAVE

Osebi, ki prihaja iz preostalih (tretjih) držav (po novem tudi UK), ki ni na AT seznamu varnih držav, je vstop v AT načeloma prepovedan. Vstop je dopusten torej le za osebe, ki prihajajo iz seznama varnih držav oz. verodostojno dokažejo, da so bile izključno v njej v zadnjih 10 dneh. Obenem velja podobna posebna obravnava pretežno že zgoraj omenjenih oseb (poslovni razlogi ipd.), za katere se poleg registracije uporablja splošno pravilo iz 2. točke.

Migrantje/Pendlerji

Z 10. 2. 2021 se je zaostrila (do sedaj izjema) obravnava rednih migrantov (prečkanje meje vsaj enkrat mesečno) zaradi poklicnih razlogov, udeležbe pri šolskem pouku ali študiju (v primeru prevoza s strani skrbnika vstop in vrnitev štejeta za tranzit – izjema) ali zaradi družinskih razlogov ali obiskov življenjskega partnerja. Tudi zanje obvezna registracija in predložitev negativni test, ki ne sme biti starejši od 7 dni,  a le če prihajajo iz EU/EGP države, ki ni na seznamu držav  z visoko incidenco okužb (priloga B) oz. se v le-teh ni nahajala v zadnjih 10 dneh. NOVO (od 1.4.2021): če prihajajo migrantje/pendlerji iz države, ki je na seznamu držav  z visoko incidenco okužb (priloga B, torej tudi iz Slovenije), morajo ob vstopu predložiti negativni test, ki ne sme biti starejši od 3 dni.

Če negativnega testa ne more predložiti, mora oseba nemudoma oz. najkasneje v 24 urah po vstopu izvesti testiranje, vendar v tem času ni v karanteni. Te registracije bodo mogoče od 7.2. dalje. Interpretacija rednih delovnih migrantov je v AT zelo široka, dokazuje pa se z naslednjim formularjem (Berufspendler).

NOVO: Registracija migrantov/pendlerjev je potrebno obnavljati najkasneje vsakih 28 dni (ne 7) oz. vsakič, če se spremeni navedba prebivališča, država vstopa ali država prisotnosti v zadnjih 10 dneh, kontaktni podatki ali razpoložljivost zdravniškega dokazila.

IZJEME

Odlok še naprej ne velja (§8) med drugim za prost prevoz blaga in oseb, tranzit preko AT brez postankov, posadke/osebe repatriacijskih prevozov/letov, vključno s sodelujočimi varnostnimi organi, vstop potnikov intervencijskih vozil, vozil v javnih službah, vstop oseb, ki prihajajo iz AT in tuj teritorij prečkajo brez postanka za dosego končnega cilja v AT ter pri prehodih meja iz nekaterih AT območij (DE trikotnik). Splošne izjeme od odloka prav tako (§7) ostajajo kot že prej nepredvidljivi, neprestavljivi, in posebej upoštevajoči družinski razlogi (še posebej težke bolezni, primeri smrti ali rojstev, oskrba podpore potrebnih oseb v nujnih primerih, redni obiski življenjskega partnerja), za predvidljive dogodke v tem krogu pa veljajo nova splošna pravila pri vstopu. Iz razloga izstopa iz AT se lahko karantena predčasno prekine (če se pri tem tveganje okužbe v največji meri zmanjša). Pri uporabi izjeme prostega prevoza blaga in oseb, kjer ciljna destinacija ni AT, ali pri tranzitu skozi AT, je potrebno že ob vstopu v AT dokazati¸ da je zagotovljen tudi izhod iz nje.

Naj še omenimo, da je v AT v okviru t.i. soft-lockdown, ki je nastopil z 8. 2. 2021, še vedno potrebno upoštevati določene omejitve oz. preventivne ukrepe, vključno z omejenostjo gibanja med 20.00 in 6.00 uro, min. razdaljo 2m, nošenjem FFP2 maske v trgovinah, pri javnem prevozu itd. Prav tako je neg. test potreben za izstope iz nekaterih AT območij z visoko incidenco okužb (stanje 7/4): Wiener-Neustadt mesto in dežela ter Neunkirchen (Sp.AT)severna Tirolska (razen Lienz, Jungholz, Rißtal, Eben), Gasteinertal (Salzburg) ter drugi posamezni okraji Tirolske in Predarlske, zato se velja pred neodložljivimi službenimi potmi v prizadeta območja pri lokalnih organih pravočasno pozanimati o aktualnih ukrepih.

NOVO:
Od 1. do predvidoma 18.4.2021 veljajo za dežele Dunaj, Sp. AT in Gradiščanska dodatni ukrepi (strogi lock-down), vključno s celodnevno omejenostjo gibanja.

Možnosti testiranja v Avstriji

Prijave za množično (brezplačno testiranje) v AT so možne na povezavi (na Dunaju npr. tudi brez e-card).
Izvedba brezplačnih hitrih testov je mogoča v AT v naslednjih lekarnah.
Podrobneje o ukrepih/ureditvi v AT na straneh pristojnega ministrstva.

Dnevni migranti izpolnijo potrdilo: pendlerbescheinigung-oesterreich-einreise.

VSTOP v SLOVENIJO

Vse aktualne informacije o vstopu v Slovenijo najdete v članku Prehajanje meje | Vstop v Republiko Slovenijo, OOZ Maribor/Novice.

Povezava do zVem: tukaj.

Podrobneje o ukrepih na spletni strani Vlade RS ter Veleposlaništva RS na Dunaju.

Aktualno glede prehajanja meje z SI: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Dokumentacija

AT Registracija Vstop (DE)

AT Registracija Vstop (EN)

Priloga C – test DE

Priloga D – test EN

Priloga E – karantena DE

Priloga F – karantena EN

Pendlerbescheinigung-AT

Hitra testiranja v Sloveniji

Lokacije za hitro testiranje v Sloveniji:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-na-okuzbo/