Prehajanje meje | Vstop v Republiko Slovenijo | 22.5.2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (zadnja objava spremembe je v UL št. 79, 20.5.2021),  in velja do vključno 30. maja 2021, če prej ne pride do sprememb.

Uradni list

Za čim bolj enostavno potovanje v Slovenijo je Policija pripravila aplikacijo Vstop v Slovenijo. Spletna stran zajema možnosti vstopa v državo, vključno z informacijo, kakšni so pogoji in kako dokazujete izjeme za vstop.

Vstop brez karantene ob predložitvi dokazila

Velja splošno pravilo vstopa v SI brez karantene s predložitvijo:

1. dokazila o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, če je izdano v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Srbiji ali Turčiji;

(NOVO 25.3.2021 – Med splošnimi izjemami oziroma dokazili za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu se črta negativni rezultat HAG testa.)

2. dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev

ali

potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev,

3. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj 7 dni,
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.

4. dokazilo, da je prebolela bolezen COVID-19 (eno od dokazil iz 2. točke tega odstavka) in dokazilo, da je bila v obdobju do največ 8 mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz 3. točke prejšnjega odstavka, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

Vstop brez karantene in brez predložitve dokazila

Vstop v SI brez karantene (in predložitve negativnega testa) je dovoljen za naslednji razširjen obseg izjem:
1. opravljanje nalog mednarodnega prevoza;
2. prosti pretok blaga ali oseb (zapusti SI vsaj v 8 urah po vstopu);
3. tranzit (zapusti SI vsaj v 12 urah po vstopu);
4. oseba z diplomatskim potnim listom;
5. predstavnik tujega varnostnega organa (vračanje takoj po izvršitvi naloge);
6. oseba pripeljani z reševalnim ali sanitetnim vozilom (vračanje vsaj v 48 urah);
7. otroku, ki ki še ni dopolnila 15 let in ki prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom (ki mu je omogočen vstop brez karantene);
8. pripadnik humanitarne pomoči/službe za zaščito in reševanje/gasilce/zdravstva/policije/ipd. (vračanje v 24 urah);
9. pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača z misije v tujini;
10. pripadniku policije/uslužbencu državnega organa/novinarju, ki se vrača z napotitve na delo/službene poti v tujini, (potreben test);
11. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključevanja v vzgojo/izobraževanje/raziskovanje v SI/EU/Schengenskem območju (dokazilo institucije);
12. dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje (opravljanje kmetijsko-gozdarskih-poljedelskih del; vrnitev v 10 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane oz. osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj);
13. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov – 16.4.2021 (vrnitev v 12 urah po vstopu).
14. osebi, ki prevaža osebo iz 11. točke in se vrača čez mejo takoj po opravljenem prevozu.

Vstop brez karantene ob predložitvi dokazila – 7 dnevni test

Vstop v SI je brez karantene ob predložitvi negativnega PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 7 dni in je izdan EU/Schengenskem območju/Avstraliji/Izraelu/Kanadi/Novi Zelandiji/Ruski federaciji/UK/ZDA, ali dokazilu o prebolelosti/cepljenju dovoljen:
1. čezmejnem delovnem migrantu z zaposlitvijo v EU/Schengenskem območju (vračanje vsaj v 5 dneh po vstopu);
2. oseba, ki je napotena, ali čezmejno opravlja storitve v EU/Schengenskem območju, (tudi v obratni smeri; vračanje vsaj v 5 dneh po vstopu; dokazilo oz. izjava delovnega migranta);
3. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v SI (tudi v obratni smeri); če osebna mladoletna, lahko skupaj s skrbnikom (vrnitev takoj po opravljeni storitvi);
4. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali vzdrževanja stikov z zakoncem/partnerjem (vrnitev v 72 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane oz. osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj).

Vstop v SI je brez karantene ob predložitvi negativnega PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 3 dni , dovoljen tudi državljanu EU/Schengenskega prostora, ki prihaja iz druge države EU/Schengenskega prostora (tudi v obratni smeri), kjer je nudil varstvo in pomoč osebam, oskrbo ali nego družinskim članom, starševsko skrb in stik z otrokom, izvajal vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi (vrnitev v 72 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane, osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj).

PCR ali HAG test iz tega člena je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa je PCR test iz tega člena ustrezen tudi, če je opravljen v Srbiji ali Turčiji.

Predložitev dokazila o testiranju

Potnik lahko negativen rezultat testiranja dokazuje na več načinov, in sicer:
– z izročitvijo potrdila zdravnika oziroma laboratorija, ki je opravil testiranje, lahko tudi z natisnjenim potrdilom iz portala zVEM (portal zVEM ali Enotno obveščanje o rezultatu testiranja COVID-19).

15.5.2021 – Ponovno uvedena možnost predčasne prekinitve karantene

Odlok ponovno uvaja možnost predčasne prekinitve karantene s PCR testom peti dan po napotitvi v karanteno.

Če se oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene testira s PCR testom na prisotnost SARS-CoV-2 in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena.

Testiranje se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

Seznam rdečih držav

Tukaj.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (zadnja objava spremembe je v UL št. 79, 20.5.2021),  in velja do vključno 30. maja 2021, če prej ne pride do sprememb.

Uradni list

Za čim bolj enostavno potovanje v Slovenijo je Policija pripravila aplikacijo Vstop v Slovenijo. Spletna stran zajema možnosti vstopa v državo, vključno z informacijo, kakšni so pogoji in kako dokazujete izjeme za vstop.

Vstop brez karantene ob predložitvi dokazila

Velja splošno pravilo vstopa v SI brez karantene s predložitvijo:

1. dokazila o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, če je izdano v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Srbiji ali Turčiji;

(NOVO 25.3.2021 – Med splošnimi izjemami oziroma dokazili za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu se črta negativni rezultat HAG testa.)

2. dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev

ali

potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev,

3. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj 7 dni,
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.

4. dokazilo, da je prebolela bolezen COVID-19 (eno od dokazil iz 2. točke tega odstavka) in dokazilo, da je bila v obdobju do največ 8 mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz 3. točke prejšnjega odstavka, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

Vstop brez karantene in brez predložitve dokazila

Vstop v SI brez karantene (in predložitve negativnega testa) je dovoljen za naslednji razširjen obseg izjem:
1. opravljanje nalog mednarodnega prevoza;
2. prosti pretok blaga ali oseb (zapusti SI vsaj v 8 urah po vstopu);
3. tranzit (zapusti SI vsaj v 12 urah po vstopu);
4. oseba z diplomatskim potnim listom;
5. predstavnik tujega varnostnega organa (vračanje takoj po izvršitvi naloge);
6. oseba pripeljani z reševalnim ali sanitetnim vozilom (vračanje vsaj v 48 urah);
7. otroku, ki ki še ni dopolnila 15 let in ki prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom (ki mu je omogočen vstop brez karantene);
8. pripadnik humanitarne pomoči/službe za zaščito in reševanje/gasilce/zdravstva/policije/ipd. (vračanje v 24 urah);
9. pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača z misije v tujini;
10. pripadniku policije/uslužbencu državnega organa/novinarju, ki se vrača z napotitve na delo/službene poti v tujini, (potreben test);
11. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključevanja v vzgojo/izobraževanje/raziskovanje v SI/EU/Schengenskem območju (dokazilo institucije);
12. dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje (opravljanje kmetijsko-gozdarskih-poljedelskih del; vrnitev v 10 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane oz. osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj);
13. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov – 16.4.2021 (vrnitev v 12 urah po vstopu).
14. osebi, ki prevaža osebo iz 11. točke in se vrača čez mejo takoj po opravljenem prevozu.

Vstop brez karantene ob predložitvi dokazila – 7 dnevni test

Vstop v SI je brez karantene ob predložitvi negativnega PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 7 dni in je izdan EU/Schengenskem območju/Avstraliji/Izraelu/Kanadi/Novi Zelandiji/Ruski federaciji/UK/ZDA, ali dokazilu o prebolelosti/cepljenju dovoljen:
1. čezmejnem delovnem migrantu z zaposlitvijo v EU/Schengenskem območju (vračanje vsaj v 5 dneh po vstopu);
2. oseba, ki je napotena, ali čezmejno opravlja storitve v EU/Schengenskem območju, (tudi v obratni smeri; vračanje vsaj v 5 dneh po vstopu; dokazilo oz. izjava delovnega migranta);
3. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v SI (tudi v obratni smeri); če osebna mladoletna, lahko skupaj s skrbnikom (vrnitev takoj po opravljeni storitvi);
4. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali vzdrževanja stikov z zakoncem/partnerjem (vrnitev v 72 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane oz. osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj).

Vstop v SI je brez karantene ob predložitvi negativnega PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 3 dni , dovoljen tudi državljanu EU/Schengenskega prostora, ki prihaja iz druge države EU/Schengenskega prostora (tudi v obratni smeri), kjer je nudil varstvo in pomoč osebam, oskrbo ali nego družinskim članom, starševsko skrb in stik z otrokom, izvajal vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi (vrnitev v 72 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane, osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj).

PCR ali HAG test iz tega člena je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa je PCR test iz tega člena ustrezen tudi, če je opravljen v Srbiji ali Turčiji.

Predložitev dokazila o testiranju

Potnik lahko negativen rezultat testiranja dokazuje na več načinov, in sicer:
– z izročitvijo potrdila zdravnika oziroma laboratorija, ki je opravil testiranje, lahko tudi z natisnjenim potrdilom iz portala zVEM (portal zVEM ali Enotno obveščanje o rezultatu testiranja COVID-19).

15.5.2021 – Ponovno uvedena možnost predčasne prekinitve karantene

Odlok ponovno uvaja možnost predčasne prekinitve karantene s PCR testom peti dan po napotitvi v karanteno.

Če se oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene testira s PCR testom na prisotnost SARS-CoV-2 in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena.

Testiranje se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

Seznam rdečih držav

Tukaj.