Prehajanje meje | Vstop v Republiko Slovenijo | 3.5.2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (zadnja objava spremembe je v UL št. 68, 3.5.2021),  in velja do vključno 16. maja 2021, če prej ne pride do sprememb.

Uradni list

Za čim bolj enostavno potovanje v Slovenijo je Policija pripravila aplikacijo Vstop v Slovenijo. Spletna stran zajema možnosti vstopa v državo, vključno z informacijo, kakšni so pogoji in kako dokazujete izjeme za vstop.

3.5.2021 – Na letališčih se priznavajo tudi PCR testi iz Srbije in Turčije

Za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu (splošne izjeme) se na kontrolnih točkah kategorije A na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet priznavajo tudi negativni rezultati PCR testa, če so bili izdani v Srbiji in Turčiji.

Prav tako se pri posebnih izjemah, ko gre za vstop na kontrolnih točkah kategorije A na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet, priznavajo negativni rezultati PCR testa, če so bili izdani v Srbiji in Turčiji.

SPLOŠNO – VSTOP v SLOVENIJO

Glede vstopa v SI velja upoštevanje kontrolnih točk – glej spodaj.

Velja splošno pravilo vstopa v SI brez karantene s predložitvijo:

1. negativnega testa PCR testa, ki je opravljen v EU/Schengenskem območju/Avstraliji/Izraelu/Kanadi/Novi Zelandiji/Ruski federaciji/UK/ZDA, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa (NOVO 25.3.2021 – Med splošnimi izjemami oziroma dokazili za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu se črta negativni rezultat HAG testa.)

2. potrdila o pozitivnem PCR testu, ki je starejši od 10 dni (če zdravnik ne presodi drugače, ne pa starejši od 6 mesecev) ali potrdilo zdravnika (če je bilo izdano v EU/Schengenskem območju/Avstraliji/Izraelu/Kanadi/Novi Zelandiji/Ruski federaciji/UK/ZDA), da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev

3. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je preteklo od prejema:
– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni

Prekinitev karantene z nakandno predložitvijo PCR testa ni mogoča.

Vstop brez karantene in brez predložitve dokazila

Vstop v SI brez karantene (in predložitve negativnega testa) je dovoljen za naslednji razširjen obseg izjem:
1. opravljanje nalog mednarodnega prevoza;
2. prosti pretok blaga ali oseb (zapusti SI vsaj v 8 urah po vstopu);
3. tranzit (zapusti SI vsaj v 12 urah po vstopu);
4. oseba z diplomatskim potnim listom;
5. predstavnik tujega varnostnega organa (vračanje takoj po izvršitvi naloge);
6. oseba pripeljani z reševalnim ali sanitetnim vozilom (vračanje vsaj v 48 urah);
7. otroku, ki ki še ni dopolnila 15 let in ki prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom (ki mu je omogočen vstop brez karantene);
8. pripadnik humanitarne pomoči/službe za zaščito in reševanje/gasilce/zdravstva/policije/ipd. (vračanje vsaj v 48 urah);
9. pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača z misije v tujini;
10. pripadniku policije/uslužbencu državnega organa/novinarju, ki se vrača z napotitve na delo/službene poti v tujini, (potreben test, pogoje osamitve do izvida zagotovi delodajalec);
11. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključevanja v vzgojo/izobraževanje/raziskovanje v SI/EU/Schengenskem območju (dokazilo institucije);
12. dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje (opravljanje kmetijsko-gozdarskih-poljedelskih del; vrnitev v 10 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane oz. osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj);
13. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov – 16.4.2021 (vrnitev v 12 urah po vstopu).
14. osebi, ki prevaža osebo iz 11. točke in se vrača čez mejo takoj po opravljenem prevozu.

Vstop brez karantene ob predložitvi dokazila 

Vstop v SI je brez karantene ob predložitvi negativnega PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 7 dni in je izdan EU/Schengenskem območju/Avstraliji/Izraelu/Kanadi/Novi Zelandiji/Ruski federaciji/UK/ZDA, ali dokazilu o prebolelosti/cepljenju dovoljen:
1. čezmejnem delovnem migrantu z zaposlitvijo v EU/Schengenskem območju (vračanje vsaj v 5 dneh po vstopu);
2. oseba, ki je napotena, ali čezmejno opravlja storitve v EU/Schengenskem območju, (tudi v obratni smeri; vračanje vsaj v 5 dneh po vstopu; dokazilo oz. izjava delovnega migranta);
3. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v SI (tudi v obratni smeri); če osebna mladoletna, lahko skupaj s skrbnikom (vrnitev takoj po opravljeni storitvi);
4. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali vzdrževanja stikov z zakoncem/partnerjem (vrnitev v 72 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane oz. osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj).

Vstop v SI je brez karantene ob predložitvi negativnega PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 3 dni in je izdan EU/Schengenskem območju/Avstraliji/Izraelu/Kanadi/Novi Zelandiji/Ruski federaciji/UK/ZDA, dovoljen tudi državljanu EU/Schengenskega prostora, ki prihaja iz druge države EU/Schengenskega prostora (tudi v obratni smeri), kjer je nudil varstvo in pomoč osebam, oskrbo ali nego družinskim članom, starševsko skrb in stik z otrokom, izvajal vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi (vrnitev v 72 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane, osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj).

Napotitev v karanteno na domu- PREDČASNE PREKINITVE NI

10-dnevne karantene ni več mogoče predčasno prekiniti!

Predložitev dokazila o testiranju

Potnik lahko negativen rezultat testiranja dokazuje na več načinov, in sicer:
– z izročitvijo potrdila zdravnika oziroma laboratorija, ki je opravil testiranje, lahko tudi z natisnjenim potrdilom iz portala zVEM (portal zVEM ali Enotno obveščanje o rezultatu testiranja COVID-19);
– (izjemoma, če ne gre drugače) z negativnim rezultatom testa v obliki elektronskega sporočila na mobilni napravi (na primer SMS).

V tem zadnjem primeru mora potnik policistu prostovoljno pokazati na vpogled (ne izročiti) mobilno napravo, kjer si lahko policist ogleda sporočilo z rezultatom testa. Zaradi ugotavljanja pristnosti rezultata mora biti potnik pripravljen dokazati tudi izvor sporočila. Policist, ki izvaja kontrolo, v konkretnem primeru presodi, ali je takšno sporočilo – SMS zadosten dokaz. Če zaradi okoliščin dokaza ni mogoče upoštevati (na primer ni razvidno, ali gre za pristen SMS ali zgolj za (prirejen) posnetek zaslona, ni posredovan iz telefonske številke 051 285 886 ali kadar obstaja drug dvom, da sme policist vpogledati v mobilno napravo), potem lahko policist dokaz šteje za nezadostnega in osebo napoti v karanteno. V izogib takšnim situacijam zato ljudem svetujemo, da kot dokaz praviloma predložijo ustrezno pisno obvestilo.

Seznam rdečih držav

Tukaj.

28.4.2021 – Ukinjene kontrolne točke na meji z Avstrijo in Italijo

28. aprila 2021 – z Odlokom o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 se ukinjajo kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo in Avstrijo (na meji z Madžarsko ostajajo).

Madžarska – Kontrolne točke na cestnih povezavah na notranjih mejah

Kontrolne točke na cestnih povezavah na notranjih mejah se delijo na dve kategoriji:

 • kontrolne točke kategorije A, na katerih je dovoljen prestop meje vsakomur in obratujejo neprekinjeno,
 • kontrolne točke kategorije B, na katerih je dovoljen prestop meje le osebam, ki uveljavljajo eno od izjem iz 10. člena odloka. Na teh kontrolnih točkah je dovoljen prestop meje tudi državljanom Slovenije, državljanom sosednje države (Madžarska) ter državljanom drugih držav članic Evropske unije ali schengenskega območja. Pogoj je, da imajo prebivališče v Sloveniji v občini, ki meji na sosednjo državo ali v administrativnih enotah sosednje države (statistična regija na Madžarskem), ki mejijo na Slovenijo.

Prestop državne meje izven kontrolnih točk kategorije A in kategorije B je dovoljen samo državljanom Slovenije, državljanom sosednje države (Madžarska) ter državljanom drugih držav članic Evropske unije ali schengenskega območja. Pogoj je, da imajo prebivališče v Sloveniji v občini, ki meji na sosednjo državo ali v administrativnih enotah sosednje države (statistična regija na Madžarskem), ki mejijo na Slovenijo.

Pogoj za prestop meje je ne glede na čas in kraj prestopa meje izpolnjevanje pogojev za vstop v državo po tem odloku.

Vse ostale kategorije oseb lahko prestopajo mejo na kontrolnih točkah kategorije A ves čas, če uveljavljajo eno od izjem iz 10. člena, pa tudi na kontrolnih točkah kategorije B v času njihovega obratovanja. Če takšna oseba pride na kontrolno točko kategorije B izven njenega obratovalnega časa, meje ne sme prestopiti, ampak se mora preusmeriti na najbližjo kontrolno točko kategorije A ali kategorije B, če obratuje. Pogoj je izpolnjevanje pogojev za vstop v državo po tem odloku.

Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko

Kontrolni točki kategorije A sta 24/7:

 1. Dolga vas
 2. Pince (avtocesta).

Kontrolni točki kategorije B sta:

 1. Hodoš (med 6. in 8. uro, med 14. in 15. uro ter med 19. in 20. uro) in
 2. Čepinci (med 6. in 8. uro ter med 14. in 16. uro).

Obstoječe kontrolne točke na železniški povezavi (Šentilj in Železniška postaja Maribor), na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož) ter na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet Koper in Mejni prehod za mednarodni pomorski promet Piran) so uvrščene v kategorijo A.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (zadnja objava spremembe je v UL št. 68, 3.5.2021),  in velja do vključno 16. maja 2021, če prej ne pride do sprememb.

Uradni list

Za čim bolj enostavno potovanje v Slovenijo je Policija pripravila aplikacijo Vstop v Slovenijo. Spletna stran zajema možnosti vstopa v državo, vključno z informacijo, kakšni so pogoji in kako dokazujete izjeme za vstop.

3.5.2021 – Na letališčih se priznavajo tudi PCR testi iz Srbije in Turčije

Za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu (splošne izjeme) se na kontrolnih točkah kategorije A na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet priznavajo tudi negativni rezultati PCR testa, če so bili izdani v Srbiji in Turčiji.

Prav tako se pri posebnih izjemah, ko gre za vstop na kontrolnih točkah kategorije A na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet, priznavajo negativni rezultati PCR testa, če so bili izdani v Srbiji in Turčiji.

SPLOŠNO – VSTOP v SLOVENIJO

Glede vstopa v SI velja upoštevanje kontrolnih točk – glej spodaj.

Velja splošno pravilo vstopa v SI brez karantene s predložitvijo:

1. negativnega testa PCR testa, ki je opravljen v EU/Schengenskem območju/Avstraliji/Izraelu/Kanadi/Novi Zelandiji/Ruski federaciji/UK/ZDA, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa (NOVO 25.3.2021 – Med splošnimi izjemami oziroma dokazili za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu se črta negativni rezultat HAG testa.)

2. potrdila o pozitivnem PCR testu, ki je starejši od 10 dni (če zdravnik ne presodi drugače, ne pa starejši od 6 mesecev) ali potrdilo zdravnika (če je bilo izdano v EU/Schengenskem območju/Avstraliji/Izraelu/Kanadi/Novi Zelandiji/Ruski federaciji/UK/ZDA), da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev

3. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je preteklo od prejema:
– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni

Prekinitev karantene z nakandno predložitvijo PCR testa ni mogoča.

Vstop brez karantene in brez predložitve dokazila

Vstop v SI brez karantene (in predložitve negativnega testa) je dovoljen za naslednji razširjen obseg izjem:
1. opravljanje nalog mednarodnega prevoza;
2. prosti pretok blaga ali oseb (zapusti SI vsaj v 8 urah po vstopu);
3. tranzit (zapusti SI vsaj v 12 urah po vstopu);
4. oseba z diplomatskim potnim listom;
5. predstavnik tujega varnostnega organa (vračanje takoj po izvršitvi naloge);
6. oseba pripeljani z reševalnim ali sanitetnim vozilom (vračanje vsaj v 48 urah);
7. otroku, ki ki še ni dopolnila 15 let in ki prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom (ki mu je omogočen vstop brez karantene);
8. pripadnik humanitarne pomoči/službe za zaščito in reševanje/gasilce/zdravstva/policije/ipd. (vračanje vsaj v 48 urah);
9. pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača z misije v tujini;
10. pripadniku policije/uslužbencu državnega organa/novinarju, ki se vrača z napotitve na delo/službene poti v tujini, (potreben test, pogoje osamitve do izvida zagotovi delodajalec);
11. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključevanja v vzgojo/izobraževanje/raziskovanje v SI/EU/Schengenskem območju (dokazilo institucije);
12. dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje (opravljanje kmetijsko-gozdarskih-poljedelskih del; vrnitev v 10 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane oz. osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj);
13. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov – 16.4.2021 (vrnitev v 12 urah po vstopu).
14. osebi, ki prevaža osebo iz 11. točke in se vrača čez mejo takoj po opravljenem prevozu.

Vstop brez karantene ob predložitvi dokazila 

Vstop v SI je brez karantene ob predložitvi negativnega PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 7 dni in je izdan EU/Schengenskem območju/Avstraliji/Izraelu/Kanadi/Novi Zelandiji/Ruski federaciji/UK/ZDA, ali dokazilu o prebolelosti/cepljenju dovoljen:
1. čezmejnem delovnem migrantu z zaposlitvijo v EU/Schengenskem območju (vračanje vsaj v 5 dneh po vstopu);
2. oseba, ki je napotena, ali čezmejno opravlja storitve v EU/Schengenskem območju, (tudi v obratni smeri; vračanje vsaj v 5 dneh po vstopu; dokazilo oz. izjava delovnega migranta);
3. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v SI (tudi v obratni smeri); če osebna mladoletna, lahko skupaj s skrbnikom (vrnitev takoj po opravljeni storitvi);
4. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali vzdrževanja stikov z zakoncem/partnerjem (vrnitev v 72 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane oz. osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj).

Vstop v SI je brez karantene ob predložitvi negativnega PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 3 dni in je izdan EU/Schengenskem območju/Avstraliji/Izraelu/Kanadi/Novi Zelandiji/Ruski federaciji/UK/ZDA, dovoljen tudi državljanu EU/Schengenskega prostora, ki prihaja iz druge države EU/Schengenskega prostora (tudi v obratni smeri), kjer je nudil varstvo in pomoč osebam, oskrbo ali nego družinskim članom, starševsko skrb in stik z otrokom, izvajal vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi (vrnitev v 72 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane, osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj).

Napotitev v karanteno na domu- PREDČASNE PREKINITVE NI

10-dnevne karantene ni več mogoče predčasno prekiniti!

Predložitev dokazila o testiranju

Potnik lahko negativen rezultat testiranja dokazuje na več načinov, in sicer:
– z izročitvijo potrdila zdravnika oziroma laboratorija, ki je opravil testiranje, lahko tudi z natisnjenim potrdilom iz portala zVEM (portal zVEM ali Enotno obveščanje o rezultatu testiranja COVID-19);
– (izjemoma, če ne gre drugače) z negativnim rezultatom testa v obliki elektronskega sporočila na mobilni napravi (na primer SMS).

V tem zadnjem primeru mora potnik policistu prostovoljno pokazati na vpogled (ne izročiti) mobilno napravo, kjer si lahko policist ogleda sporočilo z rezultatom testa. Zaradi ugotavljanja pristnosti rezultata mora biti potnik pripravljen dokazati tudi izvor sporočila. Policist, ki izvaja kontrolo, v konkretnem primeru presodi, ali je takšno sporočilo – SMS zadosten dokaz. Če zaradi okoliščin dokaza ni mogoče upoštevati (na primer ni razvidno, ali gre za pristen SMS ali zgolj za (prirejen) posnetek zaslona, ni posredovan iz telefonske številke 051 285 886 ali kadar obstaja drug dvom, da sme policist vpogledati v mobilno napravo), potem lahko policist dokaz šteje za nezadostnega in osebo napoti v karanteno. V izogib takšnim situacijam zato ljudem svetujemo, da kot dokaz praviloma predložijo ustrezno pisno obvestilo.

Seznam rdečih držav

Tukaj.

28.4.2021 – Ukinjene kontrolne točke na meji z Avstrijo in Italijo

28. aprila 2021 – z Odlokom o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 se ukinjajo kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo in Avstrijo (na meji z Madžarsko ostajajo).

Madžarska – Kontrolne točke na cestnih povezavah na notranjih mejah

Kontrolne točke na cestnih povezavah na notranjih mejah se delijo na dve kategoriji:

 • kontrolne točke kategorije A, na katerih je dovoljen prestop meje vsakomur in obratujejo neprekinjeno,
 • kontrolne točke kategorije B, na katerih je dovoljen prestop meje le osebam, ki uveljavljajo eno od izjem iz 10. člena odloka. Na teh kontrolnih točkah je dovoljen prestop meje tudi državljanom Slovenije, državljanom sosednje države (Madžarska) ter državljanom drugih držav članic Evropske unije ali schengenskega območja. Pogoj je, da imajo prebivališče v Sloveniji v občini, ki meji na sosednjo državo ali v administrativnih enotah sosednje države (statistična regija na Madžarskem), ki mejijo na Slovenijo.

Prestop državne meje izven kontrolnih točk kategorije A in kategorije B je dovoljen samo državljanom Slovenije, državljanom sosednje države (Madžarska) ter državljanom drugih držav članic Evropske unije ali schengenskega območja. Pogoj je, da imajo prebivališče v Sloveniji v občini, ki meji na sosednjo državo ali v administrativnih enotah sosednje države (statistična regija na Madžarskem), ki mejijo na Slovenijo.

Pogoj za prestop meje je ne glede na čas in kraj prestopa meje izpolnjevanje pogojev za vstop v državo po tem odloku.

Vse ostale kategorije oseb lahko prestopajo mejo na kontrolnih točkah kategorije A ves čas, če uveljavljajo eno od izjem iz 10. člena, pa tudi na kontrolnih točkah kategorije B v času njihovega obratovanja. Če takšna oseba pride na kontrolno točko kategorije B izven njenega obratovalnega časa, meje ne sme prestopiti, ampak se mora preusmeriti na najbližjo kontrolno točko kategorije A ali kategorije B, če obratuje. Pogoj je izpolnjevanje pogojev za vstop v državo po tem odloku.

Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko

Kontrolni točki kategorije A sta 24/7:

 1. Dolga vas
 2. Pince (avtocesta).

Kontrolni točki kategorije B sta:

 1. Hodoš (med 6. in 8. uro, med 14. in 15. uro ter med 19. in 20. uro) in
 2. Čepinci (med 6. in 8. uro ter med 14. in 16. uro).

Obstoječe kontrolne točke na železniški povezavi (Šentilj in Železniška postaja Maribor), na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož) ter na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet Koper in Mejni prehod za mednarodni pomorski promet Piran) so uvrščene v kategorijo A.