Prehod meje z Avstrijo – AKTUALNO

Prehod meje z Avstrijo

Z 10. februarjem 2021 je v AT stopila v veljavo novela odloka o COVID-19 omejitvah vstopa v AT (COVID-19 Einreiseverordnung, 52/2021; konsolidirano besedilo tukaj). Izpostavljamo dele ureditve, ki je relevantna za gospodarske subjekte. Slovenije ni na AT seznamu varnih držav.

Avstrija zaostrila vstopne pogoje za delovne migrante – NOVO 1.4.2021

Avstrija je včeraj objavila spremembe uredbe o vstopu v državo, ki začnejo veljati ta četrtek, 1. aprila, ob polnoči in zadevajo predvsem delovce migrante (dnevne in tedenske) ter osebe, ki redno prehajajo mejo zaradi šolanja, študija ali družinskih zadev.

Delovni migranti ter osebe, ki redno prehajajo mejo zaradi šolanja, študija ali družinskih zadev, iz vseh držav, ki niso članice EU in EGP ter iz “držav z visoko stopnjo incidence”, med katare sodijo Bolgarija, Estonija, Francija, Italija, Malta, Poljska, Švedska, Slovaška, Slovenija, Češka Republika, Madžarska in Ciper, morajo od 1. aprila naprej ob vstopu v Avstrijo predložiti negativni test PCR ali antigen, ki ni starejši od 72 ur.

Testi za domačo uporabo za prehod meje niso veljavni.

Od četrtka, 1. aprila, velja tudi, da morajo te osebe registracijo na spletni strani Pre Travel Clearance / PTC izpolniti vsakih 28 dni (formular v nemškem / angleškam jeziku). Do sedaj je bilo potrebno registracijo opraviti enkrat tedensko. Ne glede na to pa je potrebno registracijo opraviti na novo, v kolikor se spremenijo osebni podatki kot so naslov bivanja, telefonska številka itd.

V kolikor delovni migrant ob vstopu v Avstrijo ne more predložiti negativnega rezultata testa, je vstop v Avstrijo še vedno možen, vendar je treba test (PCR ali antigen) opraviti takoj oziroma najkasneje v roku 24 ur po vstopu v Avstrijo. Za ta čas ni potrebno nastopiti karantene.

Za delovne migrante ter osebe, ki redno prehajajo mejo zaradi šolanja, študija ali družinskih zadev, ki prihajajo iz držav EU in EGP, ki ne sodijo med zgoraj navedene “države z visoko incidenco“, pa velja še naprej, da morajo ob vstopu v Avstrijo predložiti rezultat testa, ki ni starejši od 7 dni.

Vstop v Avstrijo za delovne migrante

Za delovne migrante / šolarje, dijake in študente / osebe, ki obiskujejo družinske člane, veljajo naslednja pravila za vstop v Avstrijo, in sicer:

 • Vsi delovni migranti / šolarji, dijaki in študenti / osebe, ki obiskujejo družinske člane (ne glede na to ali prehajajo mejo dnevno, tedensko ali mesečno) se morajo pred vstopom v Avstrijo elektronska registrirati (Pre-Travel-Clearance), Registracija je veljavna 7 dni, v kolikor se ne spreminjajo naslednji podatki: naslov stanovanja ali bivanja; država oz. regija, iz katere oseba prihaja; podatek o tem, kje je oseba v zadnjih 10 dneh pred vstopom bivala; kontaktni podatki (telefonska številka, e-pošta) in veljavno zdravniško spričevalo.

Prijaviti se ne smete prej kot 72 ur pred vstopom v Avstrijo.

 • Vsi delovni migranti / šolarji, dijaki in študenti / osebe, ki obiskujejo družinske člane, morajo ob vstopu v Avstrijo predložiti zdravniško spričevalo oz. negativen izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 (PCR ali HAG). Odvzem brisa ne sme biti starejši od 7 dni pred vstopom v Avstrijo (bodite pozorni na datum in uro odvzema brisa).
 •  POZOR! Od 11.3.2021 datum odvzema brisa za HAG ne sme biti starejši od 48 ur.
 • Če ob vstopu oseba ne more predložiti zdravniškega spričevala oz. negativnega testnega izvida, mora nemudoma, a najkasneje v roku 24 ur po vstopu, opraviti ustrezen test (PCR ali HAG).

 V primeru novega zdravniškega spričevala oz. testnega izida, torej po preteku 7 dneh, je potrebna ponovna elektronska registracija.

 Izjemoma lahko predložite tudi obrazec o registraciji v papirnati obliki (registracija v nemščini ali travel registration v angleščini). Obrazec morate ob prestopu meje oddati, zato priporočamo, da obdržite kopijo obrazca za nadaljnje potovanje / bivanje.

 • Službena potovanja: Osebe, ki službeno potujejo v Avstrijo, lahko predložijo zdravniško spričevalo o opravljenem testu (PCR ali HAG) z negativnim izvidom na prisotnost virusa SARS-CoV-2, pri čemer odvzem brisa ne sme biti starejši od 72 ur, ali ti. avstrijsko potrdilo o opravljenem testu (glej spodaj). Osebe, ki ob vstopu ne morejo predložiti zdravniškega spričevala ali negativnega testnega izvida, morajo nemudoma nastopiti 10-dnevno karanteno. Na podlagi negativnega testnega izvida lahko oseba zapusti karanteno; v tem primeru je karantena končana.

V Avstriji izdano potrdilo o opravljenem testu:

Avstrijsko potrdilo o opravljenem testu (ki velja tudi za teste, opravljene pri delodajalcu) je enakovredno zdravniškemu spričevalu (obrazec – nemščina oz. obrazec – angleščina), če izpolnjuje določene pogoje.

Sama oblika potrdila ni določena, a mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

1. ime in priimek osebe, ki je bila testirana

2. datum rojstva osebe

3. datum in ura odvzema brisa

4. izvid testa (pozitiven oz. negativen)

5. podpis osebe in žig organizacije, ki je opravila test, oz. črtna koda oz. koda QR

Rezultat testa v nemškem ali angleškem jeziku je enakovreden zdravniškemu spričevalu. Za rezultate testov v drugih jezikih je še vedno potrebno zdravniško spričevalo. Lahko pa predložite potrdilo o negativnem testu, ki je bilo izdano v Avstriji. Potrdila so veljavna 7 dni od dne oddaje vzorca, ne glede na to, ali je bilo potrdilo izdano v Sloveniji ali Avstriji.

Pod pogojem, da se ob vstopu predloži negativni izvid antigenskega ali PCR testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur (obrazec – nemščina oz. obrazec – angleščina), karantena ni potrebna za:

– humanitarne delavce,

– osebe na službenem potovanju (v ta krog oseb sodi npr. tudi osebje za 24-urno nego),

– osebe, ki vstopajo na podlagi vabila sodišča,

– osebo, ki spremlja osebo, ki vstopa iz medicinskih razlogov,

– imetnike diplomatskih izkaznic.

V primeru testiranja v Avstriji, se karantena lahko konča z obvestilom o negativnem izvidu antigenskega ali PCR testa na prisotnost SARS-CoV-2.

Vstop v Avstrijo brez omejitev (pri čemer mora oseba izkazati opravičen razlog) je možen za:

– osebe, ki vstopajo zaradi zagotavljanja tovornega in potniškega prometa,

– osebe, ki vstopajo zaradi nujne oskrbe živali ali zaradi potrebnih kmetijskih in gozdarskih ukrepov,

– osebe, ki vstopajo iz nujnih interesov avstrijske države,

– tranzit skozi Avstrijo brez vmesnega postanka je mogoč. Možen je tudi prevoz do letališča Dunaj Schwechat in do železniške postaje Beljak / Celovec, vendar morate Avstrijo potem takoj zapustiti.

– osebe, ki vstopajo zaradi dostopa do nujnih medicinskih storitev (obrazec – nemščina oz. obrazec – angleščina).

Prav tako je možen vstop brez omejitev zaradi nepredvidljivih, neodložljivih ali posebnih dogodkov v družinskem krogu, kot npr. hude bolezni, primeri smrti, pogrebi, rojstva, varstvo in pomoč osebam v nujnih primerih, ki so potrebne podpore.

Možnosti testiranja v Avstriji:

Prijave za množično (brezplačno testiranje) v AT so možne na povezavi.
Izvedba brezplačnih hitrih testov je mogoča v AT v naslednjih lekarnah.
Podrobneje o ukrepih/ureditvi v AT na straneh pristojnega ministrstva.

Dnevni migranti izpolnijo potrdilo: pendlerbescheinigung-oesterreich-einreise.

Elektronska registracija pred vstopom v Avstrijo

Za vstop v Republiko Avstrijo je obvezna elektronska registracija.

Obrazec za registracijo (PTC)  je na voljo na sledeči spletni strani: elektronska registracija potovanja

Vse osebe, ki vstopajo/potujejo v Avstrijo morajo ob kontroli predložiti potrdilo o opravljeni elektronski registraciji v elektronski ali tiskani obliki.

Če elektronska registracija ni možna, lahko izjemoma predložite naslednji formular, ki ga izpolnjenega v tiskani obliki predložite ob kontroli na meji. (Registracija v nemščini ali Travelregistration v angleščini)

Izjeme:

Predhodna registracija ni potrebna v primeru:

 •  nepredvidljivih, neodložljivih ali posebnih dogodkov v družinskem krogu (bolezen,nesreča, pogreb);
 •  zagotavljanja tovornega in/ali potniškega prometa;
 •  nujne oskrbe živali ali v primeru zagotavljanja potrebnih ukrepov v poljedelstvu in gozdarstvu ter za   komercialne prevoze praznih vozil in letal;
 •  potnikov v tranzitu brez postankov;
 • osebe v interventnih vozilih in vozilih javnih služb

Podrobnejše informacije o izjemah so na volji na spletni strani avstrijskega ministrstva za zdravje: Häufig-gestellte-Fragen

Vsi podatki registracije bodo po preteku 28 dni po vstopu v Avstrijo zbrisani.

VSTOP v SLOVENIJO

Vse aktualne informacije o vstopu v Slovenijo najdete zbrane tukaj.

Povezava do zVem: tukaj.

Podrobneje o ukrepih na spletni strani Vlade RS ter Veleposlaništva RS na Dunaju.

Aktualno glede prehajanja meje z SI: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Dokumentacija

AT Registracija Vstop (DE)

AT Registracija Vstop (EN)

Priloga C – test DE

Priloga D – test EN

Priloga E – karantena DE

Priloga F – karantena EN

Pendlerbescheinigung-AT

V notranjih prostorih AT nujna uporaba zaščitne maske

https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/covid-19-mitgliederinfo-18-12-2020.pdf
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/coronavirus-bauwirtschaft.html

Hitra testiranja

Lokacije za hitro testiranje v Sloveniji:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-na-okuzbo/

Lokacije za hitro testiranje na avstrijski štajerski:

https://gis.stmk.gv.at/content/dokumente/sites/covid19massenteststandorte.html

Prehod meje z Avstrijo

Z 10. februarjem 2021 je v AT stopila v veljavo novela odloka o COVID-19 omejitvah vstopa v AT (COVID-19 Einreiseverordnung, 52/2021; konsolidirano besedilo tukaj). Izpostavljamo dele ureditve, ki je relevantna za gospodarske subjekte. Slovenije ni na AT seznamu varnih držav.

Avstrija zaostrila vstopne pogoje za delovne migrante – NOVO 1.4.2021

Avstrija je včeraj objavila spremembe uredbe o vstopu v državo, ki začnejo veljati ta četrtek, 1. aprila, ob polnoči in zadevajo predvsem delovce migrante (dnevne in tedenske) ter osebe, ki redno prehajajo mejo zaradi šolanja, študija ali družinskih zadev.

Delovni migranti ter osebe, ki redno prehajajo mejo zaradi šolanja, študija ali družinskih zadev, iz vseh držav, ki niso članice EU in EGP ter iz “držav z visoko stopnjo incidence”, med katare sodijo Bolgarija, Estonija, Francija, Italija, Malta, Poljska, Švedska, Slovaška, Slovenija, Češka Republika, Madžarska in Ciper, morajo od 1. aprila naprej ob vstopu v Avstrijo predložiti negativni test PCR ali antigen, ki ni starejši od 72 ur.

Testi za domačo uporabo za prehod meje niso veljavni.

Od četrtka, 1. aprila, velja tudi, da morajo te osebe registracijo na spletni strani Pre Travel Clearance / PTC izpolniti vsakih 28 dni (formular v nemškem / angleškam jeziku). Do sedaj je bilo potrebno registracijo opraviti enkrat tedensko. Ne glede na to pa je potrebno registracijo opraviti na novo, v kolikor se spremenijo osebni podatki kot so naslov bivanja, telefonska številka itd.

V kolikor delovni migrant ob vstopu v Avstrijo ne more predložiti negativnega rezultata testa, je vstop v Avstrijo še vedno možen, vendar je treba test (PCR ali antigen) opraviti takoj oziroma najkasneje v roku 24 ur po vstopu v Avstrijo. Za ta čas ni potrebno nastopiti karantene.

Za delovne migrante ter osebe, ki redno prehajajo mejo zaradi šolanja, študija ali družinskih zadev, ki prihajajo iz držav EU in EGP, ki ne sodijo med zgoraj navedene “države z visoko incidenco“, pa velja še naprej, da morajo ob vstopu v Avstrijo predložiti rezultat testa, ki ni starejši od 7 dni.

Vstop v Avstrijo za delovne migrante

Za delovne migrante / šolarje, dijake in študente / osebe, ki obiskujejo družinske člane, veljajo naslednja pravila za vstop v Avstrijo, in sicer:

 • Vsi delovni migranti / šolarji, dijaki in študenti / osebe, ki obiskujejo družinske člane (ne glede na to ali prehajajo mejo dnevno, tedensko ali mesečno) se morajo pred vstopom v Avstrijo elektronska registrirati (Pre-Travel-Clearance), Registracija je veljavna 7 dni, v kolikor se ne spreminjajo naslednji podatki: naslov stanovanja ali bivanja; država oz. regija, iz katere oseba prihaja; podatek o tem, kje je oseba v zadnjih 10 dneh pred vstopom bivala; kontaktni podatki (telefonska številka, e-pošta) in veljavno zdravniško spričevalo.

Prijaviti se ne smete prej kot 72 ur pred vstopom v Avstrijo.

 • Vsi delovni migranti / šolarji, dijaki in študenti / osebe, ki obiskujejo družinske člane, morajo ob vstopu v Avstrijo predložiti zdravniško spričevalo oz. negativen izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 (PCR ali HAG). Odvzem brisa ne sme biti starejši od 7 dni pred vstopom v Avstrijo (bodite pozorni na datum in uro odvzema brisa).
 •  POZOR! Od 11.3.2021 datum odvzema brisa za HAG ne sme biti starejši od 48 ur.
 • Če ob vstopu oseba ne more predložiti zdravniškega spričevala oz. negativnega testnega izvida, mora nemudoma, a najkasneje v roku 24 ur po vstopu, opraviti ustrezen test (PCR ali HAG).

 V primeru novega zdravniškega spričevala oz. testnega izida, torej po preteku 7 dneh, je potrebna ponovna elektronska registracija.

 Izjemoma lahko predložite tudi obrazec o registraciji v papirnati obliki (registracija v nemščini ali travel registration v angleščini). Obrazec morate ob prestopu meje oddati, zato priporočamo, da obdržite kopijo obrazca za nadaljnje potovanje / bivanje.

 • Službena potovanja: Osebe, ki službeno potujejo v Avstrijo, lahko predložijo zdravniško spričevalo o opravljenem testu (PCR ali HAG) z negativnim izvidom na prisotnost virusa SARS-CoV-2, pri čemer odvzem brisa ne sme biti starejši od 72 ur, ali ti. avstrijsko potrdilo o opravljenem testu (glej spodaj). Osebe, ki ob vstopu ne morejo predložiti zdravniškega spričevala ali negativnega testnega izvida, morajo nemudoma nastopiti 10-dnevno karanteno. Na podlagi negativnega testnega izvida lahko oseba zapusti karanteno; v tem primeru je karantena končana.

V Avstriji izdano potrdilo o opravljenem testu:

Avstrijsko potrdilo o opravljenem testu (ki velja tudi za teste, opravljene pri delodajalcu) je enakovredno zdravniškemu spričevalu (obrazec – nemščina oz. obrazec – angleščina), če izpolnjuje določene pogoje.

Sama oblika potrdila ni določena, a mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

1. ime in priimek osebe, ki je bila testirana

2. datum rojstva osebe

3. datum in ura odvzema brisa

4. izvid testa (pozitiven oz. negativen)

5. podpis osebe in žig organizacije, ki je opravila test, oz. črtna koda oz. koda QR

Rezultat testa v nemškem ali angleškem jeziku je enakovreden zdravniškemu spričevalu. Za rezultate testov v drugih jezikih je še vedno potrebno zdravniško spričevalo. Lahko pa predložite potrdilo o negativnem testu, ki je bilo izdano v Avstriji. Potrdila so veljavna 7 dni od dne oddaje vzorca, ne glede na to, ali je bilo potrdilo izdano v Sloveniji ali Avstriji.

Pod pogojem, da se ob vstopu predloži negativni izvid antigenskega ali PCR testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur (obrazec – nemščina oz. obrazec – angleščina), karantena ni potrebna za:

– humanitarne delavce,

– osebe na službenem potovanju (v ta krog oseb sodi npr. tudi osebje za 24-urno nego),

– osebe, ki vstopajo na podlagi vabila sodišča,

– osebo, ki spremlja osebo, ki vstopa iz medicinskih razlogov,

– imetnike diplomatskih izkaznic.

V primeru testiranja v Avstriji, se karantena lahko konča z obvestilom o negativnem izvidu antigenskega ali PCR testa na prisotnost SARS-CoV-2.

Vstop v Avstrijo brez omejitev (pri čemer mora oseba izkazati opravičen razlog) je možen za:

– osebe, ki vstopajo zaradi zagotavljanja tovornega in potniškega prometa,

– osebe, ki vstopajo zaradi nujne oskrbe živali ali zaradi potrebnih kmetijskih in gozdarskih ukrepov,

– osebe, ki vstopajo iz nujnih interesov avstrijske države,

– tranzit skozi Avstrijo brez vmesnega postanka je mogoč. Možen je tudi prevoz do letališča Dunaj Schwechat in do železniške postaje Beljak / Celovec, vendar morate Avstrijo potem takoj zapustiti.

– osebe, ki vstopajo zaradi dostopa do nujnih medicinskih storitev (obrazec – nemščina oz. obrazec – angleščina).

Prav tako je možen vstop brez omejitev zaradi nepredvidljivih, neodložljivih ali posebnih dogodkov v družinskem krogu, kot npr. hude bolezni, primeri smrti, pogrebi, rojstva, varstvo in pomoč osebam v nujnih primerih, ki so potrebne podpore.

Možnosti testiranja v Avstriji:

Prijave za množično (brezplačno testiranje) v AT so možne na povezavi.
Izvedba brezplačnih hitrih testov je mogoča v AT v naslednjih lekarnah.
Podrobneje o ukrepih/ureditvi v AT na straneh pristojnega ministrstva.

Dnevni migranti izpolnijo potrdilo: pendlerbescheinigung-oesterreich-einreise.

Elektronska registracija pred vstopom v Avstrijo

Za vstop v Republiko Avstrijo je obvezna elektronska registracija.

Obrazec za registracijo (PTC)  je na voljo na sledeči spletni strani: elektronska registracija potovanja

Vse osebe, ki vstopajo/potujejo v Avstrijo morajo ob kontroli predložiti potrdilo o opravljeni elektronski registraciji v elektronski ali tiskani obliki.

Če elektronska registracija ni možna, lahko izjemoma predložite naslednji formular, ki ga izpolnjenega v tiskani obliki predložite ob kontroli na meji. (Registracija v nemščini ali Travelregistration v angleščini)

Izjeme:

Predhodna registracija ni potrebna v primeru:

 •  nepredvidljivih, neodložljivih ali posebnih dogodkov v družinskem krogu (bolezen,nesreča, pogreb);
 •  zagotavljanja tovornega in/ali potniškega prometa;
 •  nujne oskrbe živali ali v primeru zagotavljanja potrebnih ukrepov v poljedelstvu in gozdarstvu ter za   komercialne prevoze praznih vozil in letal;
 •  potnikov v tranzitu brez postankov;
 • osebe v interventnih vozilih in vozilih javnih služb

Podrobnejše informacije o izjemah so na volji na spletni strani avstrijskega ministrstva za zdravje: Häufig-gestellte-Fragen

Vsi podatki registracije bodo po preteku 28 dni po vstopu v Avstrijo zbrisani.

VSTOP v SLOVENIJO

Vse aktualne informacije o vstopu v Slovenijo najdete zbrane tukaj.

Povezava do zVem: tukaj.

Podrobneje o ukrepih na spletni strani Vlade RS ter Veleposlaništva RS na Dunaju.

Aktualno glede prehajanja meje z SI: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Dokumentacija

AT Registracija Vstop (DE)

AT Registracija Vstop (EN)

Priloga C – test DE

Priloga D – test EN

Priloga E – karantena DE

Priloga F – karantena EN

Pendlerbescheinigung-AT

V notranjih prostorih AT nujna uporaba zaščitne maske

https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/covid-19-mitgliederinfo-18-12-2020.pdf
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/coronavirus-bauwirtschaft.html

Hitra testiranja

Lokacije za hitro testiranje v Sloveniji:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-na-okuzbo/

Lokacije za hitro testiranje na avstrijski štajerski:

https://gis.stmk.gv.at/content/dokumente/sites/covid19massenteststandorte.html