Prenos lastništva podjetij

PROJEKT C-TEMAlp

Pomoč podjetjem in obrtnikom pri prenosu lastništva podjetja

Glavna naloga projekta in aktivnosti OOZ Maribor na področju prenosa lastništva podjetij je ohranjanje obrti. Možnosti je več. Pri prenosu lastništva na potomce je najpomembnejše, da začnemo z aktivnostmi pravočasno. Po naši oceni traja postopek minimalno dve leti.

Kadar pa obrtnik, podjetnik nima naslednjika v svoji družini, med zaposlenimi ipd., potrebuje podporno okolje pri iskanju kupca. Na OOZ Maribor lahko v tem primeru obrtniku ponudimo vnos profila podjetja na nacionalno spletno platformo za nakup in prodajo (povezava) oz. mu lahko omogočimo vnos na transnacionalno spletno platformo (projekt C-TEMAlp: Prenos lastništva podjetij, spletna stran: www.business-transfer.eu).

Kontaktna oseba pisarne za prenos lastništva podjetij na OOZ Maribor je Marjana Savić, M: 041 666 642, E: marjana.savic@ozs.si.  Na prvem zaupnem sestanku na štiri oči pridobimo prvotne informacije in ugotovimo potrebe obrtnika, podjetnika; nato postopoma izvedemo potrebne aktivnosti. V naše podporno okolje smo vključili strokovnjake s področja prava, financ, vrednotenja podjetja in psihološkega področja.

S tem omogočimo obrtniku, podjetniku, da prejme vse informacije za vse faze prenosa na enem mestu. Opisane aktivnosti na OOZ Maribor so v začetni fazi in jih ažurno in kontinuirano nadgrajujemo. Glede na to, da bil projekt v mesecu decembru 2018 zaključen, je potrebno predhodno preveriti na OOZ Maribor kako je v bodoče s posamičnimi aktivnostmi v okviru tega projekta.