Informacije o prispevkih, dohodninski lestvici, drugih osebnih prejemkih in povračilih stroškov, tabelah KP…po mesecih v letu 2023ArhivInformacije in svetovanje

preko telefona 02 330 35 00 ali preko e-pošte info@ooz-maribor.si


Kontakti

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor
Titova cesta 63
2000 Maribor

T: 02/ 330 35 00
F: 02/ 300 04 91
E: info@ooz-maribor.si
S: www.ooz-maribor.si