OOZ Maribor

OBČINA STARŠE: Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v letu 2020Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Starše v letu 2020. 

 

Razpis je odprt v času od petka, 15. maja 2020, do petka, 30. oktobra 2020, oziroma do porabe sredstev.

 

Vlogo in tudi menico je možno dvigniti tudi na sedežu Občine Starše, v času uradnih ur.

Izpolnjeno vlogo naslovite na Občino Starše v zaprti ovojnici s pripisom: PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – GOSPODARSTVO 2020 – NE ODPIRAJ! Na zadnji strani kuverte morajo biti navedeni podatki o vlagatelju. Vlogo lahko pošljete po pošti ali osebno oddate na sedežu Občine Starše, v času uradnih ur.

Za informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. št. 031 669 581 Terezijo Mohorko, v času uradnih ur.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete tukaj