OOZ Maribor

Spodbude za zaposlovanje iz programa Učne delavnice


Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno zaposlitev ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brez prekinitve.

Poglejte si javno povabilo Učne delavnice: Spodbude za zaposlovanje.