OOZ Maribor

Subvencije za zaposlitev
Počitniški čas je namenjen oddihu, sprostitvi, druženju in preživljanju časa z družino, pa vendar večina, prav v tem obdobju,  razmišlja o novih projektih in podvigih. Če nameravate širiti dejavnost in zaposliti nove sodelavce, preverite aktualne spodbude.

Ponujamo vam pregled objavljenih razpisov za nepovratna finančna sredstva:

1. Zaposli.me 2017/2019

Subvencija je namenjena za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in so napoteni s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev neprekinjeno …pogoji.

2. Trajno zaposlovanje mladih

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev mladih iz vzhodne ali zahodne Slovenije pred dopolnjenim 30. letom, ki so prijavljeni med brezposelnimi in jih napoti ZRSZ. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Več o razpisu.

3. Aktivni do upokojitve

Subvencija do 11.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Ponudbe oddate elektronsko najkasneje do 30.6.2020 oziroma do porabe sredstev. Dodatne informacije so dostopne na ZRSZ.

4. Učne delavnice

4.1 Spodbude za zaposlovanje

Subvencija 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 27.12.2019. Več o razpisu.

4.2 Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto od 15. 1. 2018 do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018. Več o razpisu.

5. Delovni preizkus

S tem programom ZRSZ omogoča delovni preizkus brezposelnih in povračilo upravičenih stroškov izvedenega preizkusa, na delovnem mestu, še preden se odločite glede zaposlitve. Pri tem lahko izbirate, katere kandidate boste zaposlili.

Za izvedeni delovni preizkus ZRSZ povrne naslednje upravičene stroške:

  • 206 EUR za udeleženca ali
  • samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca:
    • delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu (SKIS),
    • kadar se delovni preizkus predčasno prekine (ne glede na razlog),
    • kadar se oseba ni mogla vključiti v delovni preizkus zaradi negativne ocene predhodnega zdravniškega pregleda ali kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu zaradi razlogov na svoji strani.

Več o razpisu.

6. Usposabljanje

6.1 Usposabljanje na delovnem mestu

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Odprto je do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018  – več o razpisu.

6.2 Usposabljanje na delovnem mestu za mlade

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi. Odprto do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018 – več o razpisu.

Vir: Jasmina Malnar Molek, davčna svetovalka – specialistka pri OZS