V tej sekciji so združena tiste podjetja (s.p., d.o.o.,…), ki se ukvarjajo z:

 • mehaničnimi popravili motornih vozil
 • električnimi popravili, popravili elektronskega vžiga motornih vozil
 • rednim servisiranjem motornih vozil
 • popravili karoserij motornih vozil
 • popravili delov motornih vozil, tudi sedežev
 • ličenjem vozil
 • popravili vetrobranskih stekel in oken
 • popravili, montažo in zamenjavo zračnic in plaščev, uravnoteževanje koles
 • pranjem, poliranjem vozil ipd.,
 • protikorozijsko zaščito,
 • naknadnim vgrajevanjem delov in dodatne opreme,
 • vleko motornih vozil in nudenjem pomoči na cesti,
 • (…) 


Sekcijo vodi Izvršilni odbor, ki ga izvolijo člani na svojem VOLILNEM ZBORU vsaka štiri (4) leta.

ČLANI IO SEKCIJE AVTOSERVISERJEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026:

JURE LAURE – PREDSEDNIK
ALEŠ ROKAVEC – PODPREDSEDNIK
BRANKO KRAJNC – član
BORIS DEMŠIČ – član
TADEJ ŠPRAH – član

Strokovna dela opravlja sekretarka MARJANA SAVIĆ KRAJNC (kontakt).