V tej sekciji so združena tiste podjetja (s.p., d.o.o.,…), ki opravljajo cvetličarsko in  vrtnarsko dejavnost ter Domačo in umetnostno obrt:

Cvetličarska dejavnost vključuje:

 • specializirano trgovino na drobno s cvetjem (rezanim, lončnicami), venci, šopki.
 • pripravo vencev,
 • cvetličnih aranžmajev,
 • aranžiranje daril ob prodaji cvetja ipd.
 • (…)

Vrtnarska dejavnost vključuje:

 • urejanje in vzdrževanje krajine, parkov, zelenic in nasadov ipd.
 • oskrbo zelenic ob prometnicah (cestah, železniških progah ipd.)
 • oskrbo rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah
 • oskrbo travnatih površin na stadionih in drugih rekreacijskih površinah
 • urejanje in vzdrževanje nasadov za zaščito pred hrupom, vetrom, erozijo ipd.
 • vrtnarska dela, vzdrževanje vrtov, tudi zasebnih
 • obrezovanje drevja (razen sadnega) in oskrbovanje živih meja
 • vrtnarska dela na pokopališčih
 • (…)

Domača in umetnostna obrt vključuje:

 • lončarstvo,
 • medičarstvo,
 • oblikovanje keramike,
 • ročno pletenje,
 • sodarstvo,
 • coklarstvo,
 • pletarstvo,
 • izdelovanje umetnega cvetja,
 • (…)


Sekcijo vodi Izvršilni odbor, ki ga izvolijo člani na svojem VOLILNEM ZBORU vsaka štiri (4) leta.

ČLANI IO SEKCIJE CVETLIČARJEV IN VRTNARJEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026:

ROJKO DEJAN – PREDSEDNIK 

RAJH SUZANA – članica

URBANEK KATJA – članica

ROŽANC TATJANA – članica

HALIDA ŽIVKO – članica

Strokovna dela opravlja sekretarka MARJANA SAVIĆ KRAJNC (kontakt).