V tej sekciji so združena tiste podjetja (s.p., d.o.o.,…), ki opravljajo cvetličarsko in  vrtnarsko dejavnost ter Domačo in umetnostno obrt:

Cvetličarska dejavnost vključuje:

 • specializirano trgovino na drobno s cvetjem (rezanim, lončnicami), venci, šopki.
 • pripravo vencev,
 • cvetličnih aranžmajev,
 • aranžiranje daril ob prodaji cvetja ipd.
 • (…)

Vrtnarska dejavnost vključuje:

 • urejanje in vzdrževanje krajine, parkov, zelenic in nasadov ipd.
 • oskrbo zelenic ob prometnicah (cestah, železniških progah ipd.)
 • oskrbo rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah
 • oskrbo travnatih površin na stadionih in drugih rekreacijskih površinah
 • urejanje in vzdrževanje nasadov za zaščito pred hrupom, vetrom, erozijo ipd.
 • vrtnarska dela, vzdrževanje vrtov, tudi zasebnih
 • obrezovanje drevja (razen sadnega) in oskrbovanje živih meja
 • vrtnarska dela na pokopališčih
 • (…)

Domača in umetnostna obrt vključuje:

 • lončarstvo,
 • medičarstvo,
 • oblikovanje keramike,
 • ročno pletenje,
 • sodarstvo,
 • coklarstvo,
 • pletarstvo,
 • izdelovanje umetnega cvetja,
 • (…)

28. januar, 2020

IPM 2020 – brezplačne vstopnice...

Sejemska hiša Messe Essen

AKTUALNO

16. februar, 2020

Velika cvetličarska delavnica:»Atraktiven šopek –...

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celju, Ljubljanska c. 97, 3000 Celje

AKTUALNO

Sekcijo vodi Izvršilni odbor, ki ga izvolijo člani na svojem VOLILNEM ZBORU vsaka štiri (4) leta.

ČLANI IO SEKCIJE CVETLIČARJEV IN VRTNARJEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

ROJKO DEJAN – PREDSEDNIK 
RAJH SUZANA
URBANEK KATJA
ROŽANC TATJANA

Strokovna dela opravlja sekretarka MARJANA SAVIĆ (kontakt).