V tej sekciji so združena tiste podjetja (s.p., d.o.o.,…), ki izvajajo električne napeljave v stavbah in drugih objektih, kot npr.:

 • električne napeljave,
 • telekomunikacijske napeljave,
 • napeljave za računalniška omrežja, kabelsko televizijo, tudi z optičnimi kabli,
 • napeljave za razsvetljavo,
 • protivlomni in protipožarni alarmni sistemi,
 • antenskimi napravami za stanovanjske stavbe, tudi satelitske antene,
 • električno razsvetljavo in signalizacijo cest, letališč ipd.,
 • električno napeljavo za uporabo sončnih celic,
 • vgrajevanjem električnega talnega ogrevanja,
 • priključevanjem električnih gospodinjskih aparatov.
 • pripravo vizualne opreme (reklamnih tabel, reklamnih stebrov, neonskih napisov,…)   
 • (…)


Sekcijo vodi Izvršilni odbor, ki ga izvolijo člani na svojem VOLILNEM ZBORU vsaka štiri (4) leta.

ČLANI IO SEKCIJE ELEKTRO DEJAVNOSTI ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026: 

MARKO STOILKOVIĆ – PREDSEDNIK
HELENA KREVH ZOREC – PODPREDSEDNICA
DUŠAN KLAKOČER – član
DONALD KERANOVIČ – član
IZTOK DROBNE – član

Strokovna dela opravlja sekretarka JANJA VINDIŠ BOŽIČKO (kontakt).