V tej sekciji so združena tiste podjetja (s.p., d.o.o.,…), ki izvajajo električne napeljave v stavbah in drugih objektih, kot npr.:

 • električne napeljave,
 • telekomunikacijske napeljave,
 • napeljave za računalniška omrežja, kabelsko televizijo, tudi z optičnimi kabli,
 • napeljave za razsvetljavo,
 • protivlomni in protipožarni alarmni sistemi,
 • antenskimi napravami za stanovanjske stavbe, tudi satelitske antene,
 • električno razsvetljavo in signalizacijo cest, letališč ipd.,
 • električno napeljavo za uporabo sončnih celic,
 • vgrajevanjem električnega talnega ogrevanja,
 • priključevanjem električnih gospodinjskih aparatov.
 • pripravo vizualne opreme (reklamnih tabel, reklamnih stebrov, neonskih napisov,…)   
 • (…)

28. maja, 2020

PRAKTIČNE REŠITVE ZA UČINKOVITO IN...

OOZ Maribor (Izobraževalna dvorana), Titova cesta 63, 2000 Maribor

AKTUALNO

Sekcijo vodi Izvršilni odbor, ki ga izvolijo člani na svojem VOLILNEM ZBORU vsaka štiri (4) leta.

ČLANI IO SEKCIJE ELEKTRO DEJAVNOSTI ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022 

MARKO STOILKOVIĆ – PREDSEDNIK
DONALD KERANOVIČ – PODPREDSEDNIK
PETER KUMER
HELENA KREVH ZOREC
DUŠAN KLAKOČER
IZTOK DROBNE

Strokovna dela opravlja sekretarka JANJA VINDIŠ BOŽIČKO (kontakt).