V tej sekciji se združujejo podjetja (s.p., d.o.o.,…), ki opravljajo fotografsko, grafično in medijsko dejavnost.

Pri fotografih zajema:

 • spletno izdelavo fotografij
 • foto daril
 • foto knjig
 • foto platen
 • fotografiranje za dokumente
 • razvijanje filmov
 • portretno fotografijo
 • filmov
 • okvirjev za fotografije
 • (…)

Pri grafikih zajema:

 • pripravo za tisk in objave do tiskanja (knjig, brošur, plakatov, vstopnic, letakov, katalogov, reklamnih prospektov, koledarjev, poslovnih obrazcev,  vizitk, ipd,) z različnimi tiskarskimi tehnikami  in dejavnost knjigoveštva ter proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona,
 • (…)

Pri medijskih dejavnostih pa vse dejavnosti v zvezi z mediji:

 • razne promocijske reportaže ter prispevke,
 • oglase,
 • predstavitvene filme,
 • (…)


Sekcijo vodi Izvršilni odbor, ki ga izvolijo člani na svojem VOLILNEM ZBORU vsaka štiri (4) leta.

ČLANI IO SEKCIJE FOTOGRAFSKE, GRAFIČNE IN MEDIJSKE DEJAVNOSTI ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026:

NATALIJA JELUŠIČ BABIĆ – PREDSEDNICA

MOJCA LUBANJŠEK PEHANT – PODPREDSEDNICA

SLAVKO WEINGERL – član

TIMOTEJ VIDOVIČ – član

ADRIANO NEMEC – član

Strokovna dela opravlja sekretarka URŠKA ŽIVKO (kontakt).