V tej sekciji se združujejo podjetja (s.p., d.o.o.,…), ki opravljajo fotografsko, grafično in medijsko dejavnost.

Pri fotografih zajema:

 • spletno izdelavo fotografij
 • foto daril
 • foto knjig
 • foto platen
 • fotografiranje za dokumente
 • razvijanje filmov
 • portretno fotografijo
 • filmov
 • okvirjev za fotografije
 • (…)

Pri grafikih zajema:

 • pripravo za tisk in objave do tiskanja (knjig, brošur, plakatov, vstopnic, letakov, katalogov, reklamnih prospektov, koledarjev, poslovnih obrazcev,  vizitk, ipd,) z različnimi tiskarskimi tehnikami  in dejavnost knjigoveštva ter proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona,
 • (…)

Pri medijskih dejavnostih pa vse dejavnosti v zvezi z mediji:

 • razne promocijske reportaže ter prispevke,
 • oglase,
 • predstavitvene filme,
 • (…)

28. maja, 2020

PRAKTIČNE REŠITVE ZA UČINKOVITO IN...

OOZ Maribor (Izobraževalna dvorana), Titova cesta 63, 2000 Maribor

AKTUALNO

Sekcijo vodi Izvršilni odbor, ki ga izvolijo člani na svojem VOLILNEM ZBORU vsaka štiri (4) leta.

ČLANI IO SEKCIJE FOTOGRAFSKE, GRAFIČNE IN MEDIJSKE DEJAVNOSTI ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

NATALIJA JELUŠIČ BABIĆ – PREDSEDNICA
SLAVKO WEINGERL – PODPREDSEDNIK
MOJCA LUBANJŠEK PEHANT
TIMOTEJ VIDOVIČ

Strokovna dela opravlja sekretarka URŠKA ŽIVKO (kontakt).