V tej sekciji se združujejo podjetja (s.p., d.o.o.,…), ki opravljajo fotografsko, grafično in medijsko dejavnost.

Pri fotografih zajema:

 • spletno izdelavo fotografij
 • foto daril
 • foto knjig
 • foto platen
 • fotografiranje za dokumente
 • razvijanje filmov
 • portretno fotografijo
 • filmov
 • okvirjev za fotografije
 • (…)

Pri grafikih zajema:

 • pripravo za tisk in objave do tiskanja (knjig, brošur, plakatov, vstopnic, letakov, katalogov, reklamnih prospektov, koledarjev, poslovnih obrazcev,  vizitk, ipd,) z različnimi tiskarskimi tehnikami  in dejavnost knjigoveštva ter proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona,
 • (…)

Pri medijskih dejavnostih pa vse dejavnosti v zvezi z mediji:

 • razne promocijske reportaže ter prispevke,
 • oglase,
 • predstavitvene filme,
 • (…)

13. november, 2019

KARIERNI SEJEM 2019 -Sejem poklicev...

ŠOM, Športna dvorana Ljudski vrt " Lukna", Mladinska ulica 29, 2000 Maribor

28. november, 2019

Poslovni zajtrk za delodajalce s...

OOZ Maribor (Izobraževalna dvorana), Titova cesta 63, 2000 Maribor

16. december, 2019

Delavnica: Kaj in kako določiti...

OOZ Maribor (Izobraževalna dvorana), Titova cesta 63, 2000 Maribor


Sekcijo vodi Izvršilni odbor, ki ga izvolijo člani na svojem VOLILNEM ZBORU vsaka štiri (4) leta.

ČLANI IO SEKCIJE FOTOGRAFSKE, GRAFIČNE IN MEDIJSKE DEJAVNOSTI ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

NATALIJA JELUŠIČ BABIĆ – PREDSEDNICA
SLAVKO WEINGERL – PODPREDSEDNIK
MOJCA LUBANJŠEK PEHANT
TIMOTEJ VIDOVIČ

Strokovna dela opravlja sekretarka URŠKA ŽIVKO (kontakt).