Sekcijo vodi Izvršilni odbor, ki ga izvolijo člani na svojem VOLILNEM ZBORU vsaka štiri (4) leta.

ČLANI IO SEKCIJE KROVCEV IN KLEPARJEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026:

ALEN KARO – PREDSEDNIK
ANDREJ RANER – PODPREDSEDNIK
ZLATKO FIŠER – član

Strokovna dela opravlja sekretarka JANJA VINDIŠ BOŽIČKO (kontakt).