Sekcija kovinarjev združuje podjetja (s.p., d.o.o.,…), ki se ukvarjajo z:

  • projektiranjem in izdelovanjem strojev in naprav,
  • izdelovanjem in montiranjem različnih konstrukcij, stopnišč, ograj, vrat
  • projektiranjem različnih orodij,
  • storitvami štancanja, varjenja ter različnih strojnih obdelav,
  • proizvodnjo izdelkov za avtomobilsko industrijo, kjer je potrebno zaradi velik serij in zahtevnosti obdelave materiala izvajati na zahtevnih CNC obdelovalnih strojih, ki takšno kvaliteto dosegajo
  • zaradi raznolikosti se pojavljajo kot izvajalci del na privatnih objektih in kot poslovni partnerji večjih poslovnih subjektov ter kooperanti v industriji,
  • (…)

25. marec, 2020

Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale...

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

AKTUALNO

20. april, 2020

Kooperacijsko srečanje „Technology & Business...

Hannover Messe (sejmišče)

AKTUALNO

Sekcijo vodi Izvršilni odbor, ki ga izvolijo člani na svojem VOLILNEM ZBORU vsaka štiri (4) leta.

ČLANI IO SEKCIJE KOVINARJEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

MARKO GORJAK – PREDSEDNIK
DEJAN ALFIREVIĆ – PODPREDSEDNIK
ALEŠ PULKO
ALEKSANDER GAILHOFER
IGOR MEGLIČ
LEON EMERŠIČ

Strokovna dela opravlja sekretarka URŠKA ŽIVKO (kontakt).