Sekcijo vodi Izvršilni odbor, ki ga izvolijo člani na svojem VOLILNEM ZBORU vsaka štiri (4) leta.

ČLANI IO SEKCIJE OPTIKOV ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026:

SAŠA KOBILICA – PREDSEDNICA 
RENE PIRC – član
MARKO MEDVEŠEK – član

Strokovna dela opravlja sekretarka VIKTORIJA VODUŠEK (kontakt).