Sekcijo vodi Izvršilni odbor, ki ga izvolijo člani na svojem VOLILNEM ZBORU vsaka štiri (4) leta.

ČLANI IO SEKCIJE ZA PROMET ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026: 

DARKO NOVAK – PREDSEDNIK 

TJAŠA LAMOT – PODPREDSEDNICA 

BOŠTJAN LAH – član

BRANKO TKALČIČ – član

ANDREJ KOVAČEK – član

ZDRAVKO LAMOT – član

ANDREJ KLOBASA  – član

Strokovna dela opravlja sekretarka VIKTORIJA VODUŠEK (kontakt).