V posameznih sekcijah so združeni predstavniki podjetij in obrti, ki zaradi odličnega poznavanja svojih panog skrbijo za vaše strokovno izobraževanje, opozarjajo na nepravilnosti in skupaj z zbornico uvajajo spremembe.

So tisti, ki prisluhnejo. In premikajo meje.