Seminar (1. junij 2018): Predstavitev možnosti vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente Evropske unije, s poudarkom na področju energije

Seminar (1. junij 2018): Predstavitev možnosti vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente Evropske unije, s poudarkom na področju energije

V ​imenu vseh soorganizatorjev dogodka vas vabimo na

seminar:

Predstavitev možnosti vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente Evropske unije, s poudarkom na področju energije

Osrednja tema bodo investicije v projekte za trajnostno energijo in sicer predvsem v državah Zahodnega Balkana, evropske soseščine in Afrike.

Predstavljene bodo tudi možnosti kombiniranega financiranja (ang. blending) na področju trajnostne energije.

Vabljeni so predstavniki malih, srednjih in velikih podjetij, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi s trajnostno energijo, energetskimi rešitvami in storitvami v različnih sektorjih in iščejo priložnosti za internacionalizacijo.

​PROGRAM IN PRIJAVE >>

Seminar (1. junij 2018): Predstavitev možnosti vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente Evropske unije, s poudarkom na področju energije

V ​imenu vseh soorganizatorjev dogodka vas vabimo na

seminar:

Predstavitev možnosti vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente Evropske unije, s poudarkom na področju energije

Osrednja tema bodo investicije v projekte za trajnostno energijo in sicer predvsem v državah Zahodnega Balkana, evropske soseščine in Afrike.

Predstavljene bodo tudi možnosti kombiniranega financiranja (ang. blending) na področju trajnostne energije.

Vabljeni so predstavniki malih, srednjih in velikih podjetij, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi s trajnostno energijo, energetskimi rešitvami in storitvami v različnih sektorjih in iščejo priložnosti za internacionalizacijo.

​PROGRAM IN PRIJAVE >>