Izveden seminar na OOZ Maribor dne 8. januarja 2018 pod nazivom »Čezmejno izvajanje storitev v Avstriji in davki po 1. januarju 2018«

Izveden seminar na OOZ Maribor dne 8. januarja 2018 pod nazivom »Čezmejno izvajanje storitev v Avstriji in davki po 1. januarju 2018«

S 1. 1. 2018 se bosta začela uporabljati tako novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev kot tudi novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), ki na področju napotovanja delavcev na delo v tujino prinašata kar nekaj novosti.

V ta namen je OOZ Maribor v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo, ki vodi projekt EXPEDIRE, 8. januarja 2018 organizirala seminar na katerem so se udeleženci seznanili s pravili pomembnimi za pridobitev potrdila A1 ter vplivi novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev na razmejevanje med službenimi potmi in napotitvami. Na delavnici so se podjetniki in obrtniki seznanili tudi s spremembami dohodninske zakonodaje.  Ogledali so si nova pravila Zakona o dohodnini, ki so pomembna za napotovanje delavcev na delo v tujino in davčno obravnavo izplačil, ki jih delodajalec izplača takšnim zaposlenim. Prikazane so bile simulacije obračuna plače v Sloveniji glede na nova pravila Zakona o dohodnini ter pogledali kaj naj bi bilo novega na REK obrazcih glede poročanja o dohodkih izplačanih delavcem, napotenim na delo v tujino.

Projekt EXPEDIRE je namenjen podjetjem, ki začenjajo s svojim izvornim poslovanjem ali se želi širiti na avstrijski trg. Podjetnikom nudi storitve delavnic in seminarjev, poslovna srečanja z avstrijskimi podjetji in individualno pomoč pri navezovanju stikov. Projekt delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

Zainteresirani obrtniki in podjetja nas lahko kontaktirajo potom e-pošte: leonida.polajnar@ozs.si.

Izveden seminar na OOZ Maribor dne 8. januarja 2018 pod nazivom »Čezmejno izvajanje storitev v Avstriji in davki po 1. januarju 2018«

S 1. 1. 2018 se bosta začela uporabljati tako novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev kot tudi novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), ki na področju napotovanja delavcev na delo v tujino prinašata kar nekaj novosti.

V ta namen je OOZ Maribor v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo, ki vodi projekt EXPEDIRE, 8. januarja 2018 organizirala seminar na katerem so se udeleženci seznanili s pravili pomembnimi za pridobitev potrdila A1 ter vplivi novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev na razmejevanje med službenimi potmi in napotitvami. Na delavnici so se podjetniki in obrtniki seznanili tudi s spremembami dohodninske zakonodaje.  Ogledali so si nova pravila Zakona o dohodnini, ki so pomembna za napotovanje delavcev na delo v tujino in davčno obravnavo izplačil, ki jih delodajalec izplača takšnim zaposlenim. Prikazane so bile simulacije obračuna plače v Sloveniji glede na nova pravila Zakona o dohodnini ter pogledali kaj naj bi bilo novega na REK obrazcih glede poročanja o dohodkih izplačanih delavcem, napotenim na delo v tujino.

Projekt EXPEDIRE je namenjen podjetjem, ki začenjajo s svojim izvornim poslovanjem ali se želi širiti na avstrijski trg. Podjetnikom nudi storitve delavnic in seminarjev, poslovna srečanja z avstrijskimi podjetji in individualno pomoč pri navezovanju stikov. Projekt delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

Zainteresirani obrtniki in podjetja nas lahko kontaktirajo potom e-pošte: leonida.polajnar@ozs.si.