Financiranje regresa za letni dopust, kdo je upravičen in pod kakšnimi pogoji?