Omogočeno oddajanje vlog za karanteno in višjo silo delavcev