OZS: Ne pristajamo na zapiranje ali omejevanje dejavnosti