OZS predlaga ohranitev sistema normirancev za obrtne dejavnosti