Pripombe delodajalcev v pomembnem delu žal niso bile upoštevane