Seznam poslancev SKUPŠČINE OOZ MARIBOR za mandatno obdobje 2022-2026