Spot dogodek: “Inšpekcijski nadzor in samozaposlene osebe”