Trikotnik za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva