SPOT svetovanja Podravje: Delavnica: »NOVOSTI GRADBENE ZAKONODAJE POMEMBNE ZA IZVAJALCE DEL NA GRADBENIH OBJEKTIH«, torek, 27. marca 2018 na OOZ Maribor

SPOT svetovanje Podravje DELAVNICA: Novosti gradbene zakonodaje, pomembne za izvajalce del na gradbenih objektih

Delavnica je bila  organizirana v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Na sedežu OOZ Maribor smo 27. marca 2018 v okviru SPOT svetovanja Podravje izvedli delavnico, na kateri je Janko Rozman iz OZS predstavil bistvene spremembe in novosti nove gradbene zakonodaje, ki stopi v veljavo s 1. junijem 2018.

Dosedanji Zakon o graditvi objektov se je razdelil na dva nova zakona, gradbenega in posebnega – namenjenega opravljanju inženirske in arhitekturne dejavnosti.

Predstavljene so bile sledeče novosti:

 • Enostavnejši pogoji in krajši postopki za začetek gradnje in uporabo objektov,
 • Obveznost podajanja informacij in svetovanja investitorju v fazi pridobivanja dovoljenja za graditev,
 • Večja vloga in odgovornost udeležencev (projektant, nadzornik, izvajalec) tudi občin,
 • Dodatni pogoji za izvajalce del (vodje del, vpis v imenik),
 • Uporabno dovoljenje obvezno za vse gradnje (razen za nezahtevne objekte), postopek enostavnejši pri manj zahtevnih objektih,
 • Legalizacija neproblematičnih gradenj (neskladnih in tudi nelegalnih objektov),
 • Dovoljene so tolerance oz. odstopanja dimenzij objekta po pridobljenem gradbenem dovoljenju.

Za izvajalce del na  gradbenih objektih je najpomembnejša  sprememba ta, da bodo morali imeti po novem zaposlenega vodjo del in to za polni delovni čas. Vodja del je lahko že do sedaj zaposlena oseba, vendar bo moralo podjetje s posebnim obrazcem zaprositi za potrditev, oseba pa bo morala izkazati zahtevano izobrazbo. V zvezi s tem bomo na zbornici  poskrbeli za pravočasno informiranje.

Glede na to, da je po zakonu potrebno v roku 5 mesecev sprejeti še nekaj podzakonskih predpisov (pravilnikov, obrazcev,…), bomo delavnico na to temo ponovili po začetku izvajanja zakona in prvih primerih dobre prakse.

SPOT svetovanje Podravje DELAVNICA: Novosti gradbene zakonodaje, pomembne za izvajalce del na gradbenih objektih

Delavnica je bila  organizirana v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Na sedežu OOZ Maribor smo 27. marca 2018 v okviru SPOT svetovanja Podravje izvedli delavnico, na kateri je Janko Rozman iz OZS predstavil bistvene spremembe in novosti nove gradbene zakonodaje, ki stopi v veljavo s 1. junijem 2018.

Dosedanji Zakon o graditvi objektov se je razdelil na dva nova zakona, gradbenega in posebnega – namenjenega opravljanju inženirske in arhitekturne dejavnosti.

Predstavljene so bile sledeče novosti:

 • Enostavnejši pogoji in krajši postopki za začetek gradnje in uporabo objektov,
 • Obveznost podajanja informacij in svetovanja investitorju v fazi pridobivanja dovoljenja za graditev,
 • Večja vloga in odgovornost udeležencev (projektant, nadzornik, izvajalec) tudi občin,
 • Dodatni pogoji za izvajalce del (vodje del, vpis v imenik),
 • Uporabno dovoljenje obvezno za vse gradnje (razen za nezahtevne objekte), postopek enostavnejši pri manj zahtevnih objektih,
 • Legalizacija neproblematičnih gradenj (neskladnih in tudi nelegalnih objektov),
 • Dovoljene so tolerance oz. odstopanja dimenzij objekta po pridobljenem gradbenem dovoljenju.

Za izvajalce del na  gradbenih objektih je najpomembnejša  sprememba ta, da bodo morali imeti po novem zaposlenega vodjo del in to za polni delovni čas. Vodja del je lahko že do sedaj zaposlena oseba, vendar bo moralo podjetje s posebnim obrazcem zaprositi za potrditev, oseba pa bo morala izkazati zahtevano izobrazbo. V zvezi s tem bomo na zbornici  poskrbeli za pravočasno informiranje.

Glede na to, da je po zakonu potrebno v roku 5 mesecev sprejeti še nekaj podzakonskih predpisov (pravilnikov, obrazcev,…), bomo delavnico na to temo ponovili po začetku izvajanja zakona in prvih primerih dobre prakse.