NAPOTENI DELAVCI V AVSTRIJO: Spremembe urnih postavk, 1.5.2019

Dne 1.5.2019 je prišlo do sprememb določenih kolektivnih pogodb!

Tudi letos začnejo s 1.5.2019 v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter nove urne postavke. Prosimo vas, da pred napotitvijo v Avstrijo, ki bo začela teči s 1.5.2019, preverite, ali je NA VAŠEM PODROČJU opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb.

Omenjene morebitne spremembe urnih postavk veljajo tudi za tiste napotene, ki ste jih prijavili pred 1.5.2019 in so napoteni v Avstrijo od 1.5.2019 dalje. Po 1.5.2019 jih morate plačevati po novih, višjih urnih postavkah in to upoštevati meseca junija pri izračunih plač za mesec maj 2019.

Vse kolektivne pogodbe najdete na povezavi:
https://www.wko.at/service/kollektivvertraege.html

Dne 1.5.2019 je prišlo do sprememb določenih kolektivnih pogodb!

Tudi letos začnejo s 1.5.2019 v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter nove urne postavke. Prosimo vas, da pred napotitvijo v Avstrijo, ki bo začela teči s 1.5.2019, preverite, ali je NA VAŠEM PODROČJU opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb.

Omenjene morebitne spremembe urnih postavk veljajo tudi za tiste napotene, ki ste jih prijavili pred 1.5.2019 in so napoteni v Avstrijo od 1.5.2019 dalje. Po 1.5.2019 jih morate plačevati po novih, višjih urnih postavkah in to upoštevati meseca junija pri izračunih plač za mesec maj 2019.

Vse kolektivne pogodbe najdete na povezavi:
https://www.wko.at/service/kollektivvertraege.html